Liceu / Evaluare

Unul dintre criteriile în baza cărora părinții aleg pentru copiii lor Liceul Teoretic „Școala Europeană București” este cel legat de rezultatele performante obținute de elevi. Pe tot parcursul demersului educațional, profesorii se asigură că obiectivele propuse ating standardele înalte vizate încă din etapa de planificare și proiectare, oferind astfel elevilor oportunitatea de a urma cu succes orice forme de învățământ de top.

  • Procesul de evaluare respectă normele și metodologiile MEC.
  • Suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului.
  • Se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc.
  • Pe parcursul fiecărui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor rapoarte de evaluare ce conţin observaţii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului.
  • Fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări.
  • Nivelul academic este apreciat prin rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele scolare și la bacalaureat.
  • Rezultatele obținute de elevi, dar și progresele făcute în plan comportamental și atitudinal sunt înregistrate în catalogul electronic, o platformă online de management școlar care conectează părinții, elevii și profesorii în actul de educare.