Școala primară / Evaluare

În Școala Europeană București parcursul educațional presupune, pe lângă formarea și dezvoltarea de competențe, și evaluarea acestora. E modul în care fiecare profesor se asigură că aceste competențe ating standardele înalte vizate încă din etapa de planificare și proiectare, oferind astfel elevilor oportunitatea de a urma cu succes orice forme de învățământ de top.

  • Procesul de evaluare respectă normele şi metodologiile MEC.
  • Suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului.
  • Se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc.
  • Pe parcursul fiecărui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor rapoarte de evaluare ce conţin observaţiile profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului.
  • Fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări.
  • Toate rezultatele elevilor, precum și aprecierile, observațiile sunt consemnate în catalogul electronic, o platformă online de management școlar care conectează părinții, elevii și profesorii în actul de educare.
  • Nivelul academic este, de asemenea, apreciat și prin rezultatele obținute la concursurile școlare organizate în școală și Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a și a IV-a.

În școală, apreciem rezultatele bune ale elevilor, dar punem preț și pe atitudinile și comportamentele manifestate de elevi, direcție în care Școala Europeană București depune eforturi pentru a forma și dezvolta personalități valoroase încă de la ciclul primar.