Liceu

Liceul Teoretic „Școala Europeană București”, prin caracterul bilingv al acestuia, dar și prin programul de diplomă IBDP, duce la un alt nivel împletirea curriculumului național cu elemente de curriculum britanic și cu practici ale școlilor internaționale,  asigurând nu numai formarea intelectuală și dezvoltarea laturii atitudinale și comportamentale a elevilor, dar și dobândirea de principii și valori adevărate, atât de importante și de necesare în lumea în care trăim.

În anul școlar 2023-2024, la SEB sunt organizate următoarele tipuri de clase:

Forma
de învĂȚĂmÂnt

Anul
de studiu

 Filiera/ Profilul

Specializare

Zi

IX

 Teoretică / Real

Matematică-Informatică – bilingv engleză

Zi

IX

 Teoretică / Real

Științe ale naturii – bilingv engleză

Zi

X

 Teoretică / Real

Matematică-Informatică – bilingv engleză

Zi

X

 Teoretică / Real

Științele naturii – bilingv engleză

Zi

XI

 Teoretică / Real

Matematică-Informatică – bilingv engleză

Zi

XI

 Teoretică / Real

Științe ale naturii – bilingv engleză

Zi

XII

 Teoretică / Real

Matematică-Informatică – bilingv engleză

Zi

XII

 Teoretică / Real

Științe ale naturii – bilingv engleză

Zi

XI

 Programul de Diplomă (DP) – Bacalaureat Internaţional

DP

Zi

XII

 Programul de Diplomă (DP) – Bacalaureat Internaţional

DP

Cu excepția claselor a XI-a și a XII-a, în sistem IB (Bacalaureat Internațional), toate celelalte clase funcționează în regim bilingv limba engleză.

De ce SEB şi nu un alt liceu?

Optând pentru Liceul SEB, elevii de gimnaziu îşi pot continua studiile într-o unitate de învăţământ particular renumită pentru o ofertă educaţională de excepţie ale cărei standarde de calitate au fost deja probate de mai bine de 10 ani de existenţă pentru nivelurile primar şi gimnazial.

Rezultatele remarcabile obținute la examenele finale susținute de primii absolvenți SEB ai ciclului liceal confirmă pregătirea academică de calitate de care beneficiază elevii Școlii Europene București.

Oferta de liceu a SEB se remarcă prin:

 • implementarea unui curriculum complex care, având la bază curriculumul românesc, completat cu elemente din curriculumul britanic şi din cel al şcolilor internaţionale europene, astfel încât un absolvent de liceu SEB se poate înscrie la instituţii de învăţământ superior atât din România, cât şi din străinătate. Pentru detalii privind curriculumul IB click aici.
 • studiul limbii engleze care deţine un procent semnificativ în curriculum şi care îi pregăteşte pe elevi pentru eventuala continuare a studiilor în străinătate, inclusiv prin predarea unor discipline în limba engleză şi susţinerea la sediul şcolii a examenelor Cambridge;
 • atenţie maximă acordată pregătirii fiecărui elev lucru posibil atât datorită numărului mic de elevi din clasă, cât şi unor programe specifice de urmărire a progresului școlar şi sprijin suplimentar acordat de profesori pentru atingerea standardelor curriculare;
 • introducerea începând cu clasa a XI-a a pregătirii specifice bacalaureatului internaţional – IBO şi susținerea acestui tip de bacalaureat pe lângă bacalaureatul românesc.
 • sprijin acordat elevilor pentru a primi informaţii privind studiile universitare în străinătate şi întocmirea dosarelor de bursă de studii;
 • organizarea la nivelul SEB a unor activităţi specifice de educaţie care să faciliteze îndeplinirea condiţiilor de admitere în instituţii de învăţământ din străinătate;
 • calitatea profesorilor care sunt atent selecţaţi şi sprijiniţi să îşi facă meseria cu devotament şi implicare devotament şi implicare;
 • mediul fizic şcolar care este unul modern, cu grad maxim de siguranţă şi cu numeroase facilităţi adaptate vârstei şi preocupărilor elevilor de liceu – bibliotecă, sală de relaxare, teren de sport etc.;
 • climatul educţional prietenos în care relaţiile între profesori şi elevi sunt bazate pe respect reciproc şi valori comune;
 • încurajarea şi spijinirea activităţilor de performanţă prin organizarea de pregătiri suplimentare şi participarea la o gamă variată de concursuri şi olimpiade şcolare;
 • demersuri care vizează dezvoltarea personală a elevilor şi posibilitatea de a-şi cultiva talente, înclinaţii şi pasiuni: o gamă variată de cercuri/cluburi şi activităţi extraşcolare, inclusiv tabere în străinătate;
 • oportunitatea acordării de consiliere psiho-pedagogică pentru depăşirea problemelor specifice vârstei şi dezvoltarea ca adolescenţi responsabili;
  sistem complex de evaluare a elevilor şi informare a părinţilor în ceea ce priveşte progresul academic, atitudinea şi conduita.