Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/scoalaeuropeana/public_html/wp-content/themes/educat/header.php on line 59
Procedură de admitere - Scoala Europeana Bucuresti - SEB

Procedura de admitere

Procedura de admitere

La Școala Europeană București ne dorim ca familia să fie implicată în procesul educațional. Participarea activă a părinților în educația copilului îi asigură condițiile pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere cognitiv, emoțional și etic. Învățarea este un proces continuu în care sprijinul și încurajarea familiei și a școlii sunt esențiale pentru ca elevul să-și atingă potențialul și să învețe cu plăcere, înțelegând că educația este cea care îi deschide lumea și îi ghidează pașii către reușită.

Înscrierea în clasa pregătitoare:

Etapele înscrierii în clasa pregatitoare sunt următoarele:

 • transmiterea unui e-mail pe adresa office@scoalaeuropeana.ro. El trebuie să conţină datele de contact ale părinţilor (numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail), numele și prenumele și data naşterii elevului;
 • serviciul secretariat al Școlii Europene București va contacta părinții în vederea stabilirii unei vizite a școlii;
 • discuție cu ambii părinţi şi cu copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii.
Înscrierea în clasele I – XII:

Etapele înscrierii într-una din clasele I – XII sunt următoarele:

 • transmiterea unui e-mail pe adresa office@scoalaeuropeana.ro (pentru ciclul primar) sau liceu@scoalaeuropeana.ro (pentru ciclul gimnazial și pentru liceu), care să conţină datele de contact ale părinţilor (numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail), numele și prenumele elevului și clasa pentru care se solicită înscrierea;
 • serviciul secretariat al SEB va contacta părinții în vederea stabilirii unei vizite a școlii;
 • discuție cu ambii părinţi şi cu copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii;
 • testarea elevului la limba engleză, limba și literatura română şi matematică (are loc în aceeași zi în care se desfășoară discuția cu părinții).

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la Școala Europeană București, pe baza unui dosar care cuprinde:

 • cererea de înscriere;
 • acordul financiar;
 • acordul cadru de parteneriat pentru educaţie;
 • acordul GDPR pentru prelucrarea datelor;
 • copia certificatului de naştere al copilului;
 • copia actelor de identitate ale părinților;
 • cererea de transfer (pentru elevii care se transferă de la alte școli);
 • foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior / fişa de evaluare de la grădiniţa frecventată anterior;
 • fişa medicală și fișa medicala tip SEB;
 • alte documente solicitate de SEB, în funcţie de situaţie.

Notă: Înscrierea copiilor la Școala Europeană București are în vedere şi compatibilitatea valorilor morale ale familiei cu principiile educaţionale ale școlii.