Procedura de admitere

Procedura de admitere

La Școala Europeană București ne dorim ca familia să fie implicată în procesul educațional. Participarea activă a părinților în educația copilului îi asigură condițiile pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere cognitiv, emoțional și etic. Învățarea este un proces continuu în care sprijinul și încurajarea familiei și a școlii sunt esențiale pentru ca elevul să-și atingă potențialul și să învețe cu plăcere, înțelegând că educația este cea care îi deschide lumea și îi ghidează pașii către reușită.

Înscrierea copiilor la Școala Europeană București are în vedere atât nivelul de dezvoltare psihosomatică/psihopedagogică și nivelul de pregătire academică a acestora, cât şi compatibilitatea valorilor familiei cu principiile educaționale ale școlii.

Înscrierea în clasa pregătitoare:

Etapele înscrierii în clasa pregătitoare sunt următoarele:

 • transmiterea unui e-mail de intenție pe adresa office@scoalaeuropeana.ro, care să  conțină datele de contact ale părinților (numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail), numele, prenumele și data nașterii copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • secretariatul școlii va contacta părinții în vederea programării interviului de admitere;
 • la solicitarea părinților, se poate realiza vizita școlii;
 • interviul cu ambii părinți și cu copilul care urmează a fi înscris;
 • evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică (are loc în aceeași zi în care se desfășoară interviul);
 • comunicarea rezultatului evaluării și decizia în privința admiterii vor fi transmise prin e-mail în maximum o săptămână de la interviu.
Înscrierea în clasele I – XII:

Etapele înscrierii într-una din clasele I – XII sunt următoarele:

 • transmiterea unui e-mail de intenție pe adresa office@scoalaeuropeana.ro (pentru cls. I-IV) sau liceu@scoalaeuropeana.ro (pentru cls. V-XII), care să conțină datele de contact ale părinților (numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail), numele și prenumele elevului și clasa pentru care se solicită înscrierea;
 • secretariatul școlii va contacta părinții în vederea programării interviului de admitere;
 • la solicitarea părinților, se poate realiza vizita școlii;
 • interviul cu ambii părinți și cu copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psihopedagogică realizată de către profesorii consilieri ai școlii;
 • testarea elevului la limba engleză, limba și literatura română și matematică (are loc în aceeași zi în care se desfășoară interviul);
 • comunicarea rezultatului evaluării și decizia în privința admiterii vor fi transmise prin e-mail în maximum o săptămână de la interviu.

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la Școala Europeană București, pe baza unui dosar care cuprinde:

 • cererea de înscriere;
 • acordul financiar;
 • acordul cadru de parteneriat pentru educație;
 • acordul GDPR pentru prelucrarea datelor;
 • copia certificatului de naștere al copilului;
 • copia actelor de identitate ale părinților;
 • cererea de transfer (pentru elevii care se transferă de la alte școli);
 • foaia matricolă de la școala frecventată anterior / fișa de evaluare de la grădinița frecventată anterior;
 • fișa medicală și fișa medicala tip SEB;
 • alte documente solicitate de SEB, în funcție de situație.
Taxe de admitere
Taxă de evaluare * 
300 €  
Taxă de înscriere
300 € 

*Taxa de evaluare reprezintă taxa pentru testarea copilului și interviul cu părinții. Aceasta se achită înainte de evaluarea psihosomatică/testarea copilului, fiind nerambursabilă în situaţia respingerii înscrierii.