Admitere si taxe

8780 Euro
Clasa pregătitoare – (program 8:30-14:30)
9950 Euro
Clasa pregătitoare – (program 8:30-18.10)
9950 Euro
Clasele I-VIII
9950 Euro
Clasele IX-XII
14000 Euro
Clasele IX-XII Bacalaureat International
300 Euro
Taxa de evaluare dosar (aplicabilă elevilor noi)
300 Euro
Taxa de admitere și înscriere (aplicabilă elevilor noi)
300 Euro
Culegeri, resurse programe educaționale, materiale pentru cursurile de arte plastice, cu excepția claselor de Liceu (Bacalaureat International) – anul I și II
Cheltuieli suplimentare:
 • pentru participarea la diverse concursuri;
 • uniforma şcolară, costumul de sport şi costume pentru serbări, furnizate prin intermediul şcolii, sau achizitionate direct de părinți; vezi secțiunea Informații utile din fiecare ciclu de școlarizare;
 • spectacole, excursii şi tabere;
 • anumite cercuri în intervalul orar 16-18 (informativ, puteţi consulta lista cercurilor cu plată valabile în anul şcolar 2019-2020, la paginile de Cercuri pentru fiecare ciclu de școlarizare);
 • transportul: la cerere şi în limita posibilităților, ȘCOALA asigură transportul elevilor către şi de la şcoală.
Taxa școlară include:
 • toate cursurile obligatorii pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, din curriculum-ul MEC;
 • ore suplimentare la limba română, matematică și limba engleză;
 • pregătiri suplimentare pentru aprofundarea cunoştinţelor ;
 • pregătiri suplimentare pentru performanţă şi participare la concursuri şcolare;
 • anumite cercuri din intervalul orar 16-18;
 • pregătire pentru examenele de limbi străine (Cambridge, IELTS, DELE, DELF, Zertifikat Deutsch)
 • pregătire pentru examenul ECDL;
 • ore de consiliere pentru elevi şi părinţi;
 • semninarii, lectorate, workshop-uri, activități de tipul «Școala Părinților»;
 • supraveghere, control și tratament medical pe toată perioada programului (un medic generalist, un medic pediatru și o asistentă medicală);
 • rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinţilor; rapoartele profesorilor consilieri;
 • 2 mese principale şi 2 gustări / zi;
 • paza asigurată non-stop;
 • recompense pentru elevi;
 • serbări şi evenimente organizate de şcoală, cuprinse în programul de activităţi extraşcolare;
 • informare şi consultanţă privind orientarea în carieră.
Detaliile modalităţii de plată:
 • 20% din Taxa anuală, prima tranșă, se achita odată cu aprobarea cererii de înscriere, împreună cu taxa de înscriere, sume nereturnabile în cazul renunţării sau transferului;
 • restul de 80% din Taxa anuală se achită în 8 (opt) tranșe egale, începând cu 2 septembrie 2020, până în 2 aprilie 2021 sau integral la înscriere ;
 • plata pentru culegeri, resurse, programe educaționale și materiale pentru cursurile de arte plastice, furnizate în luna septembrie, prin intermediul școlii, elevilor din clasele pregătitoare – a XII-a, mai puțin celor din clasele de Liceu (Bacalaureat International) – anul I și II, în cuantum de 300€, se include în taxa anuală și se achită în aceleași condiții ca aceasta;
 • plata transportului se face în 2 tranșe egale, prima tranșă până cel mai târziu la data de 15 iunie 2020, iar tranșa a 2 până cel mai târziu la data de 15 ianuarie 2021;
 • plata orelor de cercuri se face semestrial, până la data de 15 octombrie 2020  pentru semestrul I şi până la sfârșitul primei săptămâni din semestrul II, pentru cel de-al doilea;
 • sumele se achită în lei, la cursul BCR de vânzare euro din ziua emiterii obligației de plată;
 • se acordă o reducere de 15% pentru părintele care are 2 copii/elevi înscrişi la Școală;
 • se acordă o reducere de 20% pentru părintele care are 3 sau mai mulți copii /elevi înscrişi la Școală;
 • începand cu al cincilea an petrecut la ȘCOALĂ, se acordă o reducere de fidelizare de 1% din taxa anuală, pentru fiecare an de școlarizare, următor celor 4.

Oferta educațională detaliată este prezentată în Acordul Financiar.

Serviciul de transport

La cerere, SEB asigură transportul elevilor de la şi către şcoală. În cazul în care se solicită acest serviciu, trebuie avut în vedere că este necesară respectarea procedurii specifice de contact cu părinții ;

Taxa de transport:

0 – 5 km : 1650 Euro/an școlar

5 -10 Km: 1900 Euro/an școlar

10-15 Km: 2200 Euro/an școlar

15-20 Km: 2500 Euro/an școlar

20-25 Km: 2750 Euro/an școlar

Plata serviciului de transport:
 • Plata se face în 2 tranșe egale, prima tranșă până cel mai târziu la data de 15 iunie 2020, iar tranșa a 2 până cel mai târziu data de 15 ianuarie 2021, la cursul BCR de vânzare euro din ziua emiterii obligației de plată.
 • Pentru al doilea și următorii copii care frecventează în aceeași perioadă cursurile SEB și cu aceeași adresă, se acordă o reducere de 50% a sumei de transport.
 • Perioadele de absentare şi vacanţele nu se scad din valoarea transportului.
 • Pentru o întârziere mai mare de 1 lună, ȘCOALA îşi rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de transport.
 • Regulamentul serviciului de transport poate fi descarcat aici.