Admitere si taxe

Nivel
Taxa școlară
Clasa pregătitoare – (program 8:30-14:20)
10.450 €  
Clasa pregătitoare – (program 8:30-18.00)
11.850 € 
Ciclul primar (cls. I – IV)
11.850 € 
Ciclul gimnazial (cls. V – VIII)
11.850 € 
Liceu (cls. IX-XII)
11.850 € 
Liceu IB – anul I și II (cls. XI-XII)
16.450 € 
Reduceri:
 • se acordă o reducere de 15% pentru părintele care are 2 copii înscriși la SEB;
 • se acordă o reducere de 20% pentru părintele care are 3 sau mai mulți copii înscriși la SEB;
 • se acordă o reducere de fidelitate de 1% pe an, din taxa de școlarizare, începând cu al cincilea an consecutiv la SEB.
Taxa școlară include:
 • toate cursurile obligatorii pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, din curriculum-ul național;
 • resursele educaționale (manuale, culegeri, programe educaționale și materiale pentru arte);
 • ore suplimentare la limba română, matematică și limba engleză;
 • pregătiri suplimentare pentru aprofundarea cunoștințelor;
 • pregătiri suplimentare pentru performanță și pentru participare la concursuri școlare;
 • anumite cercuri din intervalul orar 16.00 – 18.00;
 • pregătire pentru examenele de limbi străine (Cambridge, IELTS, DELE, DELF, Zertifikat Deutsch);
 • pregătire pentru examenul ECDL;
 • ore de consiliere pentru elevi și părinți;
 • seminarii, lectorate, workshop-uri, activități de tipul «Școala Părinților»;
 • supraveghere, control și tratament medical pe toată perioada programului (un medic pediatru și o asistentă medicală);
 • rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților;
 • rapoarte realizate de profesorii consilieri;
 • participarea la olimpiade și la diverse concursuri;
 • 2 mese principale și 2 gustări/zi;
 • pază asigurată non-stop;
 • recompense pentru elevi;
 • serbări și evenimente organizate de școală;
 • informare și consultanță privind orientarea în carieră.

Oferta educațională detaliată este prezentată în Acordul Financiar.

Cheltuieli suplimentare:
 • uniforma școlară, echipamentul pentru orele de sport (vezi secțiunea Informații utile din fiecare ciclu de școlarizare);
 • costume pentru serbări, furnizate prin intermediul școlii sau achiziționate direct de părinți;
 • rechizitele școlare (vezi secțiunea Informații utile din fiecare ciclu de școlarizare);
 • activități extrașcolare: vizite la muzee, spectacole de teatru/operetă, excursii și tabere;
 • participarea la unele concursuri;
 • anumite cercuri din intervalul orar 16.00 – 18.00 (informativ, puteți consulta lista cercurilor cu plată valabile în anul școlar actual, la paginile de Cercuri pentru fiecare ciclu de școlarizare);
 • pregătiri individuale (la cererea părinților);
 • transportul elevilor.
TRANSPORT

La cerere și în limita posibilităților, SEB asigură transportul elevilor dus-întors, cu următoarele costuri:

0 – 5 km: 1815 Euro/an școlar

5 -10 Km: 2090 Euro/an școlar

10-15 Km: 2420 Euro/an școlar

15-20 Km: 2750 Euro/an școlar

20-25 Km: 3025 Euro/an școlar

Detalii transport:
 • Pentru al doilea și pentru următorii frați care sunt transportați la aceleași ore și la aceeași adresă, se acordă o reducere de 50% din taxa de transport.
 • Perioadele de absentare şi vacanțele nu se scad din taxa de transport.
 • Pentru o întârziere de plată mai mare de 1 lună, SEB îşi rezervă dreptul de a întrerupe transportul.
 • În cazul renunțării la transport pe parcursul anului, sumele plătite nu se returnează.
 • Regulamentul serviciului de transport poate fi descarcăt aici.
Modalitatea de plată:
 • La înscriere, se achită prima tranșă de 20% din taxa de școlarizare, împreună cu taxa de înscriere, sume nereturnabile în cazul renunțării sau a transferului.
 • La reînscriere se achită prima tranșă de 20% din taxa de școlarizare, sumă nereturnabilă în cazul renunțării sau a transferului.
 • Restul de 80% din taxa de școlarizare se achită în opt tranșe egale, începând cu 2 septembrie 2023, până în 2 aprilie 2024 sau integral la înscriere/reînscriere.
 • Taxa de transport se achită în 2 tranșe egale, prima tranșă până la data de 15 iunie 2023, iar tranșa a doua până la data de 31 ianuarie 2024.
 • Taxa pentru cercurile cu plată se achită în doua tranșe egale, prima tranșă până la data de 06 octombrie 2023, iar tranșa a doua până la data de 31 ianuarie 2024.
 • Taxele se achită în lei, la cursul BCR de vânzare euro din ziua emiterii înștiințărilor de plată.
 • Toate plățile se vor efectua în baza înștiințărilor de plată emise de către departamentul financiar SEB.