Școala gimnazială / Evaluare

La ciclul gimnazial al Școlii Europene București sunt respectate aceleași standarde ale calității ca și la celelalte cicluri de școlarizare. Acest lucru este demonstrat și de rezultatele evaluărilor prin care fiecare profesor se asigură că obiectivele au fost atinse la standardele înalte vizate încă din etapa de planificare și proiectare, oferind astfel elevilor oportunitatea de a urma cu succes orice forme de învățământ de top.

  • Procesul de evaluare respectă normele și metodologiile MEC.
  • Suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului.
  • Se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc.
  • Pe parcursul fiecărui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor rapoarte de evaluare ce conţin observaţii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului.
  • Fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări.
  • Nivelul academic este apreciat prin rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare, la Evaluările Naţionale la finalul claselor a VI-a și a VIII-a.
  • Rezultatele obținute de elevi și progresele făcute în plan comportamental și atitudinal sunt înregistrate în catalogul electronic, platformă online de management școlar care conectează părinții, elevii și profesorii în actul de educare.