Cuvântul fondatorilor

Fiind părinți și, în același timp, profesori de formație, am avut convingerea, la începutul secolului al XXI-lea, că educația copiilor din România mileniului III trebuie să aibă la bază atât bunele tradiții ale școlii românești, cât și experiențe din prestigioase sisteme europene de învățământ, care, în timp, s-au dovedit a fi trainice și de succes. Deși la acel moment, această idee părea un vis, în urmă cu 21 de ani, mai exact, în mai 2001, am decis să transformăm visul în realitate și am început un proiect pe cât de îndrăzneț, pe atât de inovator pentru vremea aceea: Școala Europeană București – o școală privată în limba română, cu program de studiu intensiv al limbii engleze, unde pregătirea academică temeinică să se armonizeze cu dezvoltarea personală a fiecărui elev întru descoperirea propriei unicități, un loc unde valorile durabile, fără de care nu putem vorbi despre formarea unui om complex (deschis, atent cu și la cei din jur, curios, reflexiv, îndrăzneț, informat, principial, onest, comunicativ și creativ), se dezvoltă în timp, în mod liber și creativ, cu onestitate, înțelegere și încredere, prin acceptare, atitudine proactivă, comunicare cu cei din jur și, nu în ultimul rând, cu perseverență și entuziasm.

Școala Europeană București (SEB) a crescut treptat, în fiecare an cu câte un nivel de învățământ (conform criteriilor impuse de ISMB), timp în care ne-am preocupat în permanență să asigurăm condiții adecvate activității școlare. Astfel, după 4 ani, în 2005, când primii elevi terminau ciclul primar și treceau la gimnaziu, am considerat că e absolut necesar ca activitatea școlară să se desfășoare într-un spațiu dedicat special activităților didactice și am construit o clădire-școală în strada Băiculești nr. 33. Ridicând imobilul din temelii, am avut în vedere ca elevii să aibă la dispoziție un spațiu prietenos, cu săli de clasă luminoase, sală de arte plastice, sală de muzică, laborator de IT și teren de sport multifuncțional, în aer liber pentru vreme caldă, acoperit și încălzit pentru vreme rece.

În urma procesului de evaluare derulat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Școala Europeană București a obținut treptat (cu calificative FB), acreditarea ciclului primar, gimnazial și liceal, căpătând, în final, titulatura de Liceul Teoretic „Școala Europeană București”.

Știind cât este de important pentru elevii de liceu să fie călăuziți în alegerea viitoarei profesii, ne-am gândit să le oferim opțiuni atât în vederea susținerii Bacalaureatului Național, cât și a unui Bacalaureat Internațional. Astfel, elevii de la Liceul Teoretic SEB pot alege să urmeze programa școlară românească bilingv engleză, cu profil real (specializările Matematică-Informatică sau Științele Naturii) sau cu profil uman (specializările Filologie sau Științe Sociale), finalizând cele 12 clase cu Bacalaureat Național. De asemenea, liceenii SEB pot opta, începând cu clasa a XI-a, pentru Diploma IB, finalizând cursurile învățământului obligatoriu cu Bacalaureat Internațional.

Rezultatele remarcabile la examenele de absolvire a ciclurilor de învățământ, obținute de elevii noștri sub îndrumarea unei echipe de profesioniști, precum și numărul tot mai mare al părinților care au ales cu încredere Școala Europeană București pentru viitorul copiilor lor ne-au dat forța și convingerea că suntem pe drumul cel bun, acela visat și proiectat în amănunt încă de la început.

Anii au trecut, copiii au crescut și, odată cu ei, și notorietatea școlii, astfel că, în 2014, când primul sediu a devenit neîncăpător, am reușit să ridicăm, tot cu forțe proprii, în bulevardul Expoziției nr. 24D, cel de-al doilea imobil-școală: o clădire spațioasă, cu 22 de săli de clasă dotate cu table interactive, laboratoare de științe și de IT, sală de sport multifuncțională, săli de muzică, teatru și arte plastice, bibliotecă, cabinet de consiliere, cabinet medical, spații de studiu individual și de relaxare.

Odată cu apariția celui de-al doilea sediu, am putut răspunde nevoilor elevilor, repartizându-i pe sedii, astfel: sediul din strada Băiculești rămâne elevilor din clasele primare, fiind adaptat nevoilor lor (jocuri pe asfalt, mobilier adaptat înălțimii, săli de clasă cu funcționalitate multiplă etc.), iar sediul din bulevardul Expoziției este alocat elevilor de gimnaziu și liceu, deschizându-se ca o lume nouă atât celor care termină ciclul primar și abia așteaptă să-i treacă pragul, cât și bobocilor liceeni, care-și îndreaptă pașii spre SEB în clasa a IX-a, atrași de renumele creat deja prin rezultatele generațiilor absolvente, care plasează această instituție de învățământ pe o poziție demnă de respect în ierarhia liceelor bucureștene.

Drumul de la prima clasă I – cu 4 elevi la început de an, în septembrie 2001 – la trei cicluri de învățământ complete acreditate (primar, gimnazial și liceal), numărând peste 500 de elevi, de la un spațiu închiriat – în primii patru ani – la două sedii moderne, special proiectate și construite pentru a servi desfășurării activităților didactice, a fost lung, pe alocuri anevoios, dar mereu provocator și motivant.

Am crescut împreună cu elevii care ne-au trecut pragul, am învățat împreună cu copiii, cu părinții și cu profesorii care alcătuiesc echipa SEB și am înțeles că, doar implicându-ne cu seriozitate și cu iubire în procesul complex al modelării umane, doar depășind obstacolele considerate provocări, putem să ne atingem țelurile propuse. Acesta este motivul pentru care – AD ASTRA PER ASPERA –  cugetarea strălucit exprimată de Seneca a devenit sloganul nostru, el definind atât drumul Școlii Europene București, cât și îndemnul pe care SEB îl transmite zi de zi elevilor săi. El este descrierea idealului oamenilor liberi, care sunt capabili să viseze, să-și urmeze visul și să nu renunțe la el oricât le-ar fi de greu, crezând în el și transformându-l în realitate cu perseverență și entuziasm, căci, parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson, nimic măreț și demn de respect nu a fost vreodată realizat fără acestea.

Ileana și Cristian Bivolaru