Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară limbă şi comunicare

9 September 2018

Profesor de limba şi literatura română: Georgiana Stoica (responsabil de arie) – licențiată în filologie (limba și lit. română și limba și lit. franceză) la Universitatea din București, profesor gradul I (2011), absolventă a programelor de masterat de Management Educațional și Integrare Europeană (2007) și Didactici ale disciplinelor filologice (2017); experiență ca director de școală. A participat la numeroase cursuri de perfecționare, în țară și în străinătate, în specialitate și în management educațional:  Programul Character First (2011), Metode active de implicare a elevilor în lecție (2011), Curs de introducere în eTwining (2012), stagiu de pregătire în Franța în cadrul unui Proiect Educațional Comenius (2013),  TOK for Suject Teachers, Category 3- IBDP (2013), cursuri de manager de proiect (2015), de mentor și de profesor metodist (2017).

Profesor de limba şi literatura română:  Ileana Căprioară – licenţiată în filologie, specializarea Limba Română – Latină a Universităţii din Bucureşti, profesor gradul I, cursuri de Italiană- Universitatea Perugia din Italia, autoare de dicţionare, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate.

Profesor de limba şi literatura română: Andreia Dosaru – licenţiată  în filologie, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, Universitatea Bucureşti, profesor gradul definitiv; cursuri de perfecţionare în specialitate : „Metode active de implicare a elevilor în lecții” „Scrierea și managementul proiectelor”, „Învăţarea centrată pe elev. Inteligenţe multiple”, „Asigurarea calităţii în educaţie prin abordarea cerinţelor educaţionale speciale”, „Ora de consiliere şi orientare şcolară – în vederea implementării noii programe de consiliere şi orientare”.

Profesor de limba şi literatura română: Dana Ştefan – profesor gradul I, cu experiență în sistemul de învățământ românesc, precum și în cel internațional IB-DP (Diploma Programme), licenţiată în filologie a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Litere, specializarea Limba Română – Limba Franceză, master în Didactici ale Disciplinelor Filologice, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Litere, master în Pedagogii Alternative și Artă Teatrală în Educație, Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației & UNATC „I.L. Caragiale” – Facultatea de Teatru, membru ANPRO (Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”) a urmat cursuri de perfecţionare atât în țară, cât și în străinătate şi a participat la simpozioane şi conferinţe internaţionale cu tematică didactică, precum “Teachers for the Knowledge Society” (invitaţi Howard Gardner şi Wim Veen).

Profesor de limba și literatura română: Irina Niculescu – licențiată în filologie, specializare: Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Italiană a Universității din București, Facultatea de Litere, profesor grad didactic definitiv; licențiată în psihologie a facultății de Psihologie “Titu Maiorescu”, București; master în Comunicare Managerială și Resurse Umane la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București; . A urmat cursuri de perfecționare în specialitate.

Profesor de limba și literatura română: Adelina Voicu – licențiată în filologie, specializarea limba și literatura română – limba și literatura franceză, Universitatea din Craiova, profesor gradul definitiv; a absolvit masteratul de Studii franceze și francofone în cadrul Facultății de limbi și literaturi străine, Universitatea din București. A urmat cursurile modulului psihopedagogic, nivelurile I și II.

Profesor de limba și literatura română: Radu Petrescu – licențiat în filologie, specializarea Limba și literatura română / Limba și literatura engleză, Universitatea București, Facultatea de Litere, gradul didactic I (2011) master în Didactici ale disciplinelor filologice (Universitatea București – 2017), 21 de ani de experiență pedagogică, titular al SEB.

Profesor de limba franceză: Loredana Pană – profesor gradul I, absolventă a Universităţii Spiru Haret, Facultatea de limbi şi literaturi străine, secţia franceză–spaniolă; master Studii Francofone la Universitatea București. Formare în sistemul internaţional de învăţământ IB-MYP (Middle Years Programme – Language B) și IB-DP (Diploma Programme) – French B. A urmat diverse stagii de perfecționare în țară și străinătate, unul dintre acestea fiind “La didactique du FLE (Français Langue Etrangère)”, Franța.

Profesor de limba franceză şi limba spaniolă: Lavinia Pavel – licenţiatã în filologie, specializarea Limba şi literatura spaniolã – Limba şi literatura francezã. Doctor în Filologie al Universitãţii « Al. I. Cuza » Iaşi în cotutelã cu Universitatea Aix-Marseille, domeniul de cercetare Literaturã francofonã. A efectuat cursuri de cercetare în cadrul Şcolii doctorale din Franţa (bursa AUF 2011-2013) la Aix-en- Provence, Marseille, Reims şi BNF Paris. A colaborat cu  Institutul Cultural Francez Iaşi, a participat la numeroase cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţã în ţarã şi în strãinatate : atelier stiintific lunar – «Marseille, porte d’Orient » (Marseille, Franţa), atelier Grundtvig – « L’homme est un animal social »(Marseille, Franta), « Curso de literatura y cine en España e Hispanoamérica » (Salamanca, Spania), seminarii – «Vers l’éducation plurilingue et pédagogie interculturelle en Europe avec le français », « Stratégies d’apprentissage et stratégies de l’enseignement de l’oral», « Cours de didactique de FLE et stratégies d’évaluation,  « Méthodes interactives de groupe », (Centrul cultural francez Iasi). Autor al cãrţii „L’Orient hérité de la Princesse Bibesco” (prima parte a tezei doctorale), Editura PIM, Iaşi (165 pagini – IBAN 978-606-13-2360-9).

Profesor de limba spaniolă: Ada Bogliş. Doctor în Filologie al Universităţii Bucureşti, licenţiată în Filologie Română şi Spaniolă, Universitatea Bucureşti, master în Literatură română modernă şi contemporană, profesor gradul definitiv, format în sistemul IB-DP (Spanish B), colaborator al Instituto Cervantes din Bucureşti, examinator DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) pentru nivelurile A1, A2, B1, B2 din 2008. A participat la cursuri de formare pentru profesori de limba spaniolă la Instituto Cervantes Bucureşti şi Alcalá de Henares, Centro de Lingua din A Coruña şi la Universidad de Sevilla.

Profesor de limba spaniolă: Petcu Mihaela Silvia – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Traducători şi Interpreţi, spaniolă-germană-portugheză, bursă Erasmus la Santiago de Compostela. Colaborator al Institutului Cervantes din Bucureşti şi Istanbul. A participat la o serie de cursuri Universitaea Antonio de Nebrija- Madrid, UIMP- Santander, Centro de Lenguas Modernas- Granada, Barcelona- Escuela de Idiomas Drassanes.

Profesor de limba germană: Florentina Popescu – licenţiată în filologie, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Germană, Universitatea Bucureşti, profesor grad didactic II; cursuri de perfecționare şi seminarii în specialitate, coordonate de Institutul Goethe, cu formatori din ţară şi străinătate: “Theaterworkshop”, “Schreibkompetenz entwickeln – aber wie?”, “Ganzheitliches Lernen”,“Neue”Nürnberger Empfehlungen” für den Primarunterricht”,“Arbeiten mit neuen Lehrwerken im DaF Unterricht”,“Spiele im Unterricht”,“Entwickeln von Spielen zu Untterichtszwecken”,“Das neue Lernpaket für die Vorschulklasse”.

#updates

Teen-Fest

Oct. 5Elevi La Festivalul Teen-Fest

Săptămâna Limbilor Europene

Sep. 27Sărbătoarea diversității în unitate

Rezultate în arte

Sep. 23Vorbim limba culorilor

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more