Liceu IB / Curriculum

Curriculumul studiat în cadrul Programului de Diplomă IB

Elevii studiază în cadrul Programului de Diplomă IB șase materii astfel: 3 materii la nivel superior (240 ore de studiu pe parcursul a doi ani) și 3 materii la nivel standard (150 ore de studiu pe parcursul a doi ani). Acest lucru permite elevilor să se concentreze asupra materiilor preferate deja înainte de universitate, obținând în același timp o perspectivă largă asupra altor discipline.

În România, diploma de Bacalaureat Internațional este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării ca alternativă la diploma de Bacalaureat românesc.  Pentru un scurt istoric al IB în România accesați link-ul IB by country / Romania.

Liceul Teoretic SEB a fost acreditat pentru a oferi Programul de Diplomă pe 21 mai 2013 și a început predarea efectivă a programului în septembrie, 2013.
Fiecare școală IB își construiește un curriculum propriu, conform cerințelor Organizației de Bacalaureat Internațional – IBO.
Astfel, la SEB se studiază următoarele materii:

Grupa 1:
• Română A: Literatură (HL, SL)
• Engleza A: Limba și literatura (HL, SL)
În grupa 1, elevii vor studia literatură, inclusiv selecții de literatură în traducere și pot alege să combine acest lucru cu studii de limbă, în funcție de alegerea lor. Elevii vor alege să studieze materiile din grupa 1 într-o limbă în care sunt la un nivel academic ridicat. Dacă aleg să studieze 2 limbi din grupa 1, li se va acorda cel mai prestigios tip de diplomă, Diploma bilingvă.

În studierea cursurilor din grupa 1, elevii vor fi capabili să dezvolte:
• o apreciere personală a limbii și literaturii
• abilități de critică literară
• înțelegerea calităților formale, stilistice și estetice ale textelor
• abilități elevate de exprimare, atât scrisă cât și orală
• o apreciere a diferențelor culturale în perspectivă

Grupa a 2-a:
• Engleză B (HL)
• Germană B (pentru începători SL -ab initio, SL sau HL)
• Franceză B (pentru începători SL -ab initio, SL sau HL)
• Spaniolă B (pentru începători SL-ab initio, SL sau HL)

Accentul principal al cursurilor de limbi moderne constă în achiziția și utilizarea limbii într-o serie de contexte și în scopuri diferite, promovând în același timp o înțelegere a unei alte culturi prin studiul limbii sale.

Grupa a 3-a:
• Managementul afacerilor (HL sau SL)
• Istorie (HL, SL)

Grupa a 4-a:
• Fizică (HL, SL)
• Biologie (HL, SL)
• Chimie (HL, SL)
• Computer Science – Informatică (HL, SL)

Grupa a 5-a:
• Matematică AA (Analiză și Abordări) HL/nivel avansat
• Matematică AA (Analiză și Abordări) SL/nivel standard

Grupa a 6-a:
• Arte Vizuale HL sau SL

În plus, elevii trebuie să îndeplinească cerințele la trei discipline nucleu:
• Teoria cunoașterii (TOK)
• Creativitate, Activitate, Serviciu (CAS)
• Eseul extins (EE)

Alegerea materiilor de studiu

Înainte de a alege materiile pentru Programul de Diplomă trebuie să se ia în considerare o serie de factori.
• La ce mă pricep?
• Ce materii îmi plac?
• Ce materii îmi trebuie pentru a intra la universitatea la care îmi doresc să studiez?

Când selectați materiile pentru Programul de Diplomă, aveți în vedere că:
• cel puțin trei materii trebuie să fie alese la nivel superior (HL), iar celelalte trei, la nivel standard (SL)
• o materie trebuie să fie selectată din fiecare dintre grupele de la 1 la 5
• matematica trebuie selectată din grupa 5
• a șasea materie poate fi selectată din grupa 6 sau din grupele de la 1 la 4.

Excepţii

Un candidat poate alege o a doua materie din grupa 1 în loc de o materie din grupa a 2-a.
În locul unei materii din grupa 6, un candidat poate selecta o materie suplimentară aleasă din grupele de la 1 la 4.

Interdicţii

Niciun candidat nu poate alege în cadrul Programului de Diplomă:
• aceeași materie de două ori, indiferent dacă este la nivel avansat sau la nivel standard
• aceeași limbă pentru grupa 1 și grupa 2, sau în cadrul grupei 1 sau grupei 2 (de exemplu, limba engleză A Limba și literatură și Engleză B).

Materiile nucleu din cadrul Programului de Diplomă IB

Cunoașterea adevărată nu provine numai din textele scrise din cărți. Cu toții am întâlnit oameni care au „văzut lumea” și care ne fascinează cu deschiderea și cunoștințele lor extinse. De aceea, IB subliniază că elevii din Programul de Diplomă ar trebui să fie cercetători, curioși și în afara clasei, pentru a-și extinde viziunea asupra lumii.

Eseul extins (EE)

Eseul extins este o lucrare scrisă de aproximativ 4.000 de cuvinte și oferă elevilor IBDP posibilitatea de a investiga un subiect de interes special legat de una dintre cele șase materii / discipline ale Programului de Diplomă (DP) alese de elev. Un eseu extins poate fi, de asemenea, întreprins în aria Studii despre lume. Studiile despre lume, ca temă pentru un eseu extins, oferă elevilor oportunitatea de a efectua o cercetare interdisciplinară aprofundată a unei probleme de importanță globală, contemporană, folosind două discipline IB. Ambele tipuri de eseuri extinse (eseuri unice și interdisciplinare) sunt destinate să promoveze abilități de cercetare și scriere la nivel înalt, descoperire intelectuală și creativitate dorite și solicitate la universitate. Acestea oferă elevilor oportunitatea de a se angaja într-o cercetare personală pe o temă la alegerea lor, sub îndrumarea unui supervizor (un profesor din școală). Astfel, se ajunge la o piesă majoră de scriere structurată, prezentată formal, în care ideile și descoperirile sunt comunicate într-un mod motivat și coerent, adecvat subiectului sau problemei alese. Este recomandat ca elevii să urmeze finalizarea eseului scris cu un scurt interviu închegat cu supraveghetorul denumit „viva voce”. În țările în care interviurile sunt necesare înainte de acceptarea angajării sau pentru un loc la universitate, eseul extins s-a dovedit a fi un stimulent valoros pentru discuții.

Teoria cunoașterii (TOK)

Teoria cunoașterii joacă un rol special în Programul de Diplomă IB, oferind elevilor oportunitatea de a reflecta asupra naturii cunoștințelor și asupra modului în care știm ce pretindem că știm.
Întrebarea fundamentală din cadrul materiei nucleu Teoria cunoașterii este „cum știm ceea ce știm?” Elevii sunt încurajați să se gândească la cum se ajunge la cunoștințe în diferite discipline, la ce au în comun sau care sunt diferențele dintre discipline. Prin urmare, Teoria cunoașterii susține și este susținută de studiul altor materii în DP, deoarece elevii sunt învățați să exploreze, să-și pună întrebări despre cunoștințe pe fundalul experiențelor lor la celelalte materii studiate în DP. Discuția și reflecția critică formează coloana vertebrală a cursului de Teoria cunoașterii, centrându-se pe discuțiile cu întrebări precum:
• ce contează ca dovadă pentru X?
• ce face o explicație bună în subiectul Y?
• cum judecăm care este cel mai bun model de Z?
• cum putem fi siguri de W?
• ce înseamnă teoria T în lumea reală?
• de unde știm dacă este corect să facem S?
Prin discuțiile despre aceste tipuri de întrebări, elevii emit păreri, susțin și își dezvoltă o apreciere a diversității și a bogăției perspectivelor culturale. Cursul de Teoria cunoașterii este evaluat printr-o prezentare orală și un eseu de maxim 1600 de cuvinte. Prezentarea TOK evaluează capacitatea elevului de a aplica gândirea TOK într-o situație din viața reală, în timp ce eseul TOK ia un punct de plecare mai conceptual; de exemplu, solicită elevilor să discute afirmația că metodologiile utilizate pentru a produce cunoștințe depind de utilitatea cunoștințelor obținute.
TOK este un curs solicitant și provocator, dar unul care joacă un rol crucial în pregătirea eficientă a elevilor pentru lumea complexă și într-o continuă schimbare, lume pe care o vor întâlni atât în timpul experienței DP, cât și dincolo de ea.

Creativitate. Activitate. Serviciu (CAS)

CAS – Creativitate – Activitate – Serviciu se află în centrul Programului de Diplomă. CAS permite elevilor să dezvolte profilul cursantului IB în moduri reale și practice, să crească ca persoane unice și să își recunoască rolul în relația cu ceilalți. CAS este organizat în jurul celor trei direcții ale creativității, activității și serviciilor definite astfel:
• Creativitate – arte și alte experiențe care implică gândirea creativă
• Activitate – efort fizic care contribuie la un stil de viață sănătos, completând activitatea academică din Programul de Diplomă IB
• Serviciu – un schimb neplătit și voluntar care are un beneficiu de învățare pentru elev.
Elevii dezvoltă abilități și atitudini printr-o varietate de activități individuale și de grup, care le oferă oportunități de a-și exprima pasiunile, personalitățile și perspectivele. CAS completează un program academic provocator într-un mod holistic, oferind oportunități de autodeterminare, colaborare, realizare și relaxare.
Elevii sunt, de asemenea, invitați să întreprindă un proiect CAS care îi provoacă să arate inițiativă, să demonstreze perseverență și să dezvolte abilități precum cele de colaborare, rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor.
Școala și elevii trebuie să acorde CAS atât de multă importanță ca oricărui alt element al Programului de Diplomă și să se asigure că este alocat suficient timp pentru implicarea în programul CAS. Finalizarea cu succes a CAS este o cerință pentru acordarea Diplomei IB. Deși nu sunt evaluați oficial, elevii reflectă asupra experiențelor lor CAS și oferă dovezi despre atingerea celor opt scopuri ale învățării.