Daniela Vlădeanu

1403 Comments off Profesori
Author Image

Profesor învățământ primar

  • Profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II
  • Absolventă a Liceului Pedagogic “Matei Basarab” din Slobozia, cu specializarea învăţător-educatoare
  • Licenţiată în Studii Europene a Universităţii “Babeş Bolyai” Cluj Napoca
  • Formator (în educaţia adulţilor) CNFPA
  • Cursuri de perfecţionare în specialitate şi comunicare: „Evaluarea în Învăţământul Primar”, „Şcoala dascălilor”- HMT, metoda ESPERE, Metode active de implicare a elevilor în lecţie – British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, Abordarea constructivistă a știintelor în invățământul primar, „INTEL TEACH – Instruire în societatea cunoașterii“, „A învăța să înveti, “Lectura ca dezvoltare personală“, „Tehnici de învăţare creativă“