Alina Hritcu

330 Comments off Profesori
Author Image

profesor învăţământ primar, gradul didactic definitiv, absolventă a Şcolii Normale “Elena Cuza” Bucureşti, specializarea învăţător – educatoare; licenţiată în psihologie a Universităţii Bucureşti; participare la cursuri de perfecţionare: “Evaluarea în învăţământul primar”, “Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST- Character First Training Institute”- CCD, “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD.