Adina Stancu

139 Comments off Profesori
Author Image

profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”- Târgu-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti, specializarea Geografia Turismului, absolventă a programului de studii universitare de master „Management educaţional”, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate: Învăţare prin cooperare – Step by step, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie – British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, curs de perfecționare ca formator, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”- CCD, “ A învăţa să înveţi”- CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.