Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Ciclul Primar

9 September 2018

Acreditări ciclul primar:

 • autorizare de funcţionare  nr. 1060/ 30.07.2002 şi nr. 2014/ 12.12.2003
 • acreditat prin OM  4113 din 11.05.2009, modificat prin OM 4749 din 19.08.2009

An școlar 2019-2020:

Numar total de elevi inscrisi la inceputul anului scolar: 212

Numărul claselor pregatitoare: 3
Numărul claselor I:
3
Numărul claselor a II-a:
4
Numărul claselor a III-a:
3
Numărul claselor a IV-a:
3
Număr total de clase:
16
Număr elevi în clasă:
15

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MEN. La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne:

 • Regulamentul intern
 • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
 • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
 • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

 • procesul de evaluare respectă normele şi metodologiile MEN;
 • suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
 • se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc;
 • pe parcursul fiecarui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor  rapoarte de evaluare ce conţin observaţii şi comentarii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
 • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
 • la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
 • nivelul academic este apreciat prin rezultatele obținute la:
 • concursurile și olimpiadele școlare;
 • testările naţionalela finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a;
 • evaluarea națională susținută la finalul clasei a VIII-a;
 • bacalaureat.

Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:

Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

a) apreciere verbală;
b) evidențiere în fața colegilor de clasă;
c) evidențiere în fața colegilor de școală;
d) acordarea unei diplome sau altor distincții;
e) scrisori de felicitare adresate părinților;
f) premierea cu diferite ocazii;
g) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.);
h) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întâlniri, evenimente etc.;
i) menționarea numelor în materialele informative ale școlii;
j) acordarea de premii speciale din partea școlii;
k) acordarea titlului de Elevul lunii
l) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a VII-a.

#updates

#stamacasa

mar, 24Școala online

La școală,

Mar, 17dar nu rămânem acolo

Atenție!

Mar, 17Informații de interes

Miresme

Feb, 26Semne de primăvară

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more