Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Ciclul Gimnazial

9 September 2018

Acreditări ciclul gimnazial:

Acreditat cu Ordinul MECTS nr. 4750/24.08.2010

An școlar 2018-2019:

Numar total de elevi inscrisi la inceputul anului scolar: 198

Nr. cls. a V-a: 3 clase intensiv engleză
Nr. cls. a VI-a:
3 clase intensiv engleza
Nr. cls. a VII-a: 3 clase intensiv engleza
Nr. cls. a VIII-a
: 3 clase intensiv engleza
Număr total de clase: 12 clase

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MEN..La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne:

  • Regulamentul intern
  • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
  • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
  • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

  • procesul de evaluare respectă normele şi metodologiile MEN;
  • suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
  • se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc;
  • pe parcursul fiecarui semestru, şcoala pune la dispozitia părinţilor  rapoarte de evaluare ce conţin observaţii şi comentarii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
  • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
  • la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
  • nivelul academic este apreciat prin rezultatele obtinute la:
  • concursurile si olimpiadele scolare;
  • testările naţionalela finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a;
  • evaluarea nationala sustinuta la finalul clasei a VIII-a;
  • bacalaureat.

Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:

Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

  1. a) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a IX-a.
    b) evidențiere în fața colegilor de clasă;
    c) evidențiere în fața colegilor de școală;
    d) acordarea unei diplome sau altor distincții;
    e) scrisori de felicitare adresate părinților;
    f) premierea cu diferite ocazii;
    g) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.);
    h) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întâlniri, evenimente etc.;
    i) menționarea numelor în materialele informative ale școlii;
    j) acordarea de premii speciale din partea școlii;
    k) acordarea titlului de Elevul lunii
    l) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a VII-a.

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more