Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Ciclul Gimnazial

9 September 2018

Acreditări ciclul gimnazial:

Acreditat cu Ordinul MECTS nr. 4750/24.08.2010

An școlar 2019-2020:

Număr total de elevi înscriși la începutul anului școlar: 210

Numărul claselor a V-a: 3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VI-a:
3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VII-a: 3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VIII-a
: 3 clase intensiv engleză
Număr total de clase: 12 clase

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MEN. La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne:

 • Regulamentul intern
 • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
 • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
 • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

 • procesul de evaluare respectă normele și metodologiile MEN;
 • suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
 • se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc;
 • pe parcursul fiecărui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor  rapoarte de evaluare ce conţin observaţii şi comentarii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
 • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
 • la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
 • nivelul academic este apreciat prin rezultatele obținute la:
 • concursurile și olimpiadele scolare;
 • testările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a;
 • evaluarea națională susținută la finalul clasei a VIII-a;
 • bacalaureat.

Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:

Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

 1. a) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a IX-a.
  b) evidențiere în fața colegilor de clasă;
  c) evidențiere în fața colegilor de școală;
  d) acordarea unei diplome sau altor distincții;
  e) scrisori de felicitare adresate părinților;
  f) premierea cu diferite ocazii;
  g) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.);
  h) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întâlniri, evenimente etc.;
  i) menționarea numelor în materialele informative ale școlii;
  j) acordarea de premii speciale din partea școlii;
  k) acordarea titlului de Elevul lunii
  l) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a VII-a.
#updates

#stamacasa

mar, 24Școala online

La școală,

Mar, 17dar nu rămânem acolo

Atenție!

Mar, 17Informații de interes

Miresme

Feb, 26Semne de primăvară

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more