Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Ciclul Gimnazial

9 September 2018

Acreditări ciclul gimnazial:

Acreditat cu Ordinul MECTS nr. 4750/24.08.2010

An școlar 2019-2020:

Număr total de elevi înscriși la începutul anului școlar: 210

Numărul claselor a V-a: 3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VI-a:
3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VII-a: 3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VIII-a
: 3 clase intensiv engleză
Număr total de clase: 12 clase

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MEN. La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne:

 • Regulamentul intern
 • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
 • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
 • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

 • procesul de evaluare respectă normele și metodologiile MEN;
 • suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
 • se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc;
 • pe parcursul fiecărui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor  rapoarte de evaluare ce conţin observaţii şi comentarii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
 • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
 • la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
 • nivelul academic este apreciat prin rezultatele obținute la:
 • concursurile și olimpiadele scolare;
 • testările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a;
 • evaluarea națională susținută la finalul clasei a VIII-a;
 • bacalaureat.

Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:

Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

 1. a) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a IX-a.
  b) evidențiere în fața colegilor de clasă;
  c) evidențiere în fața colegilor de școală;
  d) acordarea unei diplome sau altor distincții;
  e) scrisori de felicitare adresate părinților;
  f) premierea cu diferite ocazii;
  g) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.);
  h) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întâlniri, evenimente etc.;
  i) menționarea numelor în materialele informative ale școlii;
  j) acordarea de premii speciale din partea școlii;
  k) acordarea titlului de Elevul lunii
  l) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a VII-a.
#updates

Cu Mihai Eminescu

Ian, 15Caracterul unei şcoli bune

Spiridușii SEB la CONIL

Dec. 18Fii Moș Crăciun pentru un copil special!

Fairy Tale Christmas

Dec. 15Serata de Crăciun

Fairy tale Christmas

Dec. 9Serata de Crăciun

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more