Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Ciclul Primar

Acreditări ciclul primar:

 • autorizare de funcţionare  nr. 1060/ 30.07.2002 şi nr. 2014/ 12.12.2003
 • acreditat prin OM  4113 din 11.05.2009, modificat prin OM 4749 din 19.08.2009

An școlar 2019-2020:

Numar total de elevi inscrisi la inceputul anului scolar: 212

Numărul claselor pregatitoare: 3
Numărul claselor I:
3
Numărul claselor a II-a:
4
Numărul claselor a III-a:
3
Numărul claselor a IV-a:
3
Număr total de clase:
16
Număr elevi în clasă:
15

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MEN. La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne:

 • Regulamentul intern
 • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
 • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
 • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

 • procesul de evaluare respectă normele şi metodologiile MEN;
 • suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
 • se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc;
 • pe parcursul fiecarui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor  rapoarte de evaluare ce conţin observaţii şi comentarii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
 • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
 • la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
 • nivelul academic este apreciat prin rezultatele obținute la:
 • concursurile și olimpiadele școlare;
 • testările naţionalela finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a;
 • evaluarea națională susținută la finalul clasei a VIII-a;
 • bacalaureat.

Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:

Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

a) apreciere verbală;
b) evidențiere în fața colegilor de clasă;
c) evidențiere în fața colegilor de școală;
d) acordarea unei diplome sau altor distincții;
e) scrisori de felicitare adresate părinților;
f) premierea cu diferite ocazii;
g) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.);
h) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întâlniri, evenimente etc.;
i) menționarea numelor în materialele informative ale școlii;
j) acordarea de premii speciale din partea școlii;
k) acordarea titlului de Elevul lunii
l) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a VII-a.

Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Ciclul Gimnazial

Acreditări ciclul gimnazial:

Acreditat cu Ordinul MECTS nr. 4750/24.08.2010

An școlar 2019-2020:

Număr total de elevi înscriși la începutul anului școlar: 210

Numărul claselor a V-a: 3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VI-a:
3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VII-a: 3 clase intensiv engleză
Numărul claselor a VIII-a
: 3 clase intensiv engleză
Număr total de clase: 12 clase

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MEN. La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne:

 • Regulamentul intern
 • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
 • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
 • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

 • procesul de evaluare respectă normele și metodologiile MEN;
 • suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
 • se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc;
 • pe parcursul fiecărui semestru, şcoala pune la dispoziția părinţilor  rapoarte de evaluare ce conţin observaţii şi comentarii ale profesorilor clasei, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
 • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
 • la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
 • nivelul academic este apreciat prin rezultatele obținute la:
 • concursurile și olimpiadele scolare;
 • testările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a;
 • evaluarea națională susținută la finalul clasei a VIII-a;
 • bacalaureat.

Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:

Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

 1. a) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a IX-a.
  b) evidențiere în fața colegilor de clasă;
  c) evidențiere în fața colegilor de școală;
  d) acordarea unei diplome sau altor distincții;
  e) scrisori de felicitare adresate părinților;
  f) premierea cu diferite ocazii;
  g) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.);
  h) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întâlniri, evenimente etc.;
  i) menționarea numelor în materialele informative ale școlii;
  j) acordarea de premii speciale din partea școlii;
  k) acordarea titlului de Elevul lunii
  l) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a VII-a.
Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Ciclul Liceal

Acreditări ciclul liceal:

Profil real- specializarea – Matematică – Informatică , Acreditare conform OMECS nr 5616/2016

Profil uman- specializarea -Filologie, Acreditare conform OMECS nr 5616/2016

Profil real- specializarea -Științele naturii, Autorizare conform OMECS nr 5222/2015

Profil uman- specializarea -Științe sociale, Autorizare conform OMENCS nr 5640/2015

An școlar 2018-2019:

Număr total de elevi înscriși la începutul anului școlar: 104

Profil şi specializări:

În anul școlar 2018-2019, la SEB vor învăța:

Forma de învatamantAnul de studiu Filiera/ProfilulSpecializare
ZiIX Teoretică/RealȘtiințe ale naturii -bilingv engleză
ZiIX Teoretică/RealMatematică-Informatică -bilingv engleză
ZiIX Teoretică/UmanȘtiințe sociale -bilingv engleză
ZiX Teoretică/RealMatematică-Informatică -bilingv engleză
ZiX Teoretică/RealȘtiințe ale naturii -bilingv engleză
ZiXI Teoretică/RealȘtiințele naturii- bilingv engleză
ZiXI Teoretică/UmanȘtiințe sociale- bilingv engleză
ZiXII Teoretică/RealȘtiințele naturii  -bilingv engleză
ZiXII Teoretică/UmanFilologie -bilingv engleză
ZiXI Programul de Diplomă (DP)- Bacalaureat InternaţionalDP
ZiXII Programul de Diplomă (DP)- Bacalaureat InternaţionalDP

Cu excepția claselor a XI-a și a XII-a, în sistem IB (Bacalaureat Internațional), toate celelalte clase funcționează în regim bilingv limba engleză.

De ce SEB şi nu un alt liceu?

Optând pentru Liceul SEB, elevii de gimnaziu îşi pot continua studiile într-o unitate de învăţământ particular renumită pentru o ofertă educaţională de excepţie ale cărei standarde de calitate au fost deja probate de mai bine de 10 ani de existenţă pentru nivelurile primar şi gimnazial.

Rezultatele remarcabile obținute la examenele finale susținute de primii absolvenți SEB ai ciclului liceal confirmă pregătirea academică de calitate de care beneficiază elevii Școlii Europene București:

La finalul anului școlar 2017-2018:

La clasa a 12-a – Bacalaureat romanesc:

 • promovabilitate 100%;
 • media notelor obtinute la examenul de bacalaureat: 8,86;
 • 8 elevi din cei 12 au obtinut o nota finala de peste 9,00 la examenul de bacalaureat;
 • 4 note de 10.00 (doua la matematica, una la biologie si una la logica).

La clasa a 12-a – Programul de Diplomă IB:

 • promovabilitate 100%;
 • media notelor obtinute la examenul de bacalaureat: 31 puncte
 • Punctajul minim de promovare a examenului de bacalaureat este de 24 de puncte din 45 posibile.
 • Acest punctaj se obține prin acumularea de puncte de la cele 6 materii de studiu, cât și de la cele trei componente denumite materii nucleu: Teoria Cunoașterii, Eseul Extins și programul CAS (Creativitate-Acțiune-Serviciu) -componente fără de care nu se poate obține o diplomă de bacalaureat internațional.

Oferta de liceu a SEB se remarcă prin:

 • implementarea unui curriculum complex care, având la bază curriculumul românesc, completat cu elemente din curriculumul britanic şi din cel al şcolilor internaţionale europene, astfel încât un absolvent de liceu SEB se poate înscrie la instituţii de învăţământ superior atât din România, cât şi din străinătate. Pentru detalii privind curriculumul click aici.
 • studiul limbii engleze care deţine un procent semnificativ în curriculum şi care îi pregăteşte pe elevi pentru eventuala continuare a studiilor în străinătate, inclusiv prin predarea unor discipline în limba engleză şi susţinerea la sediul şcolii a examenelor Cambridge;
 • atenţie maximă acordată pregătirii fiecărui elev lucru posibil atât datorită numărului mic de elevi din clasă, cât şi unor programe specifice de urmărire a progresului școlar şi sprijin suplimentar acordat de profesori pentru atingerea standardelor curriculare;
 • introducerea începând cu clasa a XI-a a pregătirii specifice bacalaureatului internaţional – IBO şi susținerea acestui tip de bacalaurea pe lângă bacalaureatul românesc. Pentru detalii, click aici.
 • sprijin acordat elevilor pentru a primi informaţii privind studiile universitare în străinătate şi întocmirea dosarelor de bursă de studii;
 • organizarea la nivelul SEB a unor activităţi specifice de educaţie care să faciliteze îndeplinirea condiţiilor de admitere în instituţii de învăţământ din străinătate;
 • calitatea profesorilor care sunt atent selecţaţi şi sprijiniţi să îşi facă meseria cu devotament şi implicare devotament şi implicare;
 • mediul fizic şcolar care este unul modern, cu grad maxim de siguranţă şi cu numeroase facilităţi adaptate vârstei şi preocupărilor elevilor de liceu – bibliotecă, sală de relaxare, teren de sport etc.;
 • climatul educţional prietenos în care relaţiile între profesori şi elevi sunt bazate pe respect reciproc şi valori commune;
 • încurajarea şi spijinirea activităţilor de performanţă prin organizarea de pregătiri suplimentare şi participarea la o gamă variată de concursuri şi olimpiade şcolare;
 • demersuri care vizează dezvoltarea personală a elevilor şi posibilitatea de a-şi cultiva talente, înclinaţii şi pasiuni: o gamă variată de cercuri/cluburi şi activităţi extraşcolare, inclusiv tabere în străinătate;
 • oportunitatea acordării de consiliere psiho-pedagogică pentru depăşirea problemelor specifice vârstei şi dezvoltarea ca adolescenţi responsabili;
  sistem complex de evaluare a elevilor şi informare a părinţilor în ceea ce priveşte progresul academic, atitudinea şi conduita;

Modalitatea de admitere:

Admiterea la Liceul SEB se face în urma parcurgerii următoarelor etape:

 • transmiterea unui e-mail, care să conţină datele de contact ale părinţilor (număr de telefon si e-mail) şi numele si prenumele elevului;
 • serviciul secretariat al SEB va contacta părinții in vederea stabilirii unui interviu cu directorul școlii – interviul are loc la sediul SEB cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii prin cabinetul de consiliere;
 • testarea elevului (în aceeași zi cu interviul) în care vor fi verificate în scris cunoştinţele generale de limba engleză şi limba română pentru clasa de filologie şi, respectiv, de limba română, limba engleză şi matematică pentru clasa de matematică-informatică sau științele naturii.
 • pentru liceu este necesar ca elevul să susţină proba de verificare a cunostintelor de limba moderna (engleza), pentru admiterea în clasa a IX-a, cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne de circulatie internatională. Examenul se sustine în centre stabilite de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conform calendarului de admitere.

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la SEB pe baza unui dosar care cuprinde:

 • cererea de înscriere;
 • acordul financiar
 • acordul cadru de parteneriat pentru educaţie;
 • copia certificatului de naştere al copilului;
 • copie actului de identitate al unuia dintre parinti;
 • cererea de transfer (pentru elevii care se transferă de la alte școli);
 • foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior
 • fişa medicală si fișa medicala tip SEB;
 • alte documente solicitate de SEB, în funcţie de situaţie;

Pentru detalii privind facilităţile acoperite de taxă, accesaţi rubrica Taxe şi înscrieri de pe site-ul SEB.

Informaţii privind programul de studii, admiterea şi taxele şcolare se pot obţine de la secretariatul şcolii, zilnic între orele 09:00 – 17:00.

Scoala Europeana Despre SEB Organizare

Program Zilnic

Program cls. Pregatitoare

800 –   830 – micul dejun
830 –   910 – ora 1
920 – 1000 – ora 2 (gustare – fruct)
1010 – 1050 – ora 3
1100 – 1140 – ora 4
1150 – 1230 – ora 5
1230 – 1320 – pauza de masă
1320 – 1410 – ora 6
1420 – 1510 – ora cerc program lung
1520 – 1610 – ora cerc program lung
1615 – 1705 – prima oră de cerc
1710 – 1800 – a doua oră de cerc

Program cls. I-II

800 –   830 – micul dejun
830 –   920 – ora 1
930 – 1020 – ora 2 (gustare – fruct)
1030 – 1120 – ora 3
1130 – 1220 – ora 4
1220 – 1320 – pauza de masă
1320 – 1420 – ora 5
1420 – 1510 – ora 6
1520 – 1610 – ora 7
1615 – 1705 – prima oră de cerc
1710 – 1800 – a doua oră de cerc

Program cls. III-IV

800 –   830 – micul dejun
830 –   920 – ora 1
930 – 1020 – ora 2 (gustare – fruct)
1030 – 1120 – ora 3
1130 – 1220 – ora 4
1220 – 1320 – ora 5
1320 – 1420 – pauza de masă
1420 – 1510 – ora 6
1520 – 1610 – ora 7
1615 – 1705 – prima oră de cerc
1710 – 1800 – a doua oră de cerc

Prgram cls. V – cls XII (luni)

800 – 820   – micul dejun
820 – 910   – ora 1
915 – 1005 – ora 2 (gustare – fruct)
1010 – 1100 – ora 3
1110 – 1200 – ora 4
1205 – 1255 – ora 5
1255 – 1405 – intalnirea de luni si pauza de masa
1405 – 1455 – ora 6
1505 – 1555 – ora 7 (gustare)
1605 – 1655 – prima oră de cerc
1700 – 1750 – a doua oră de cerc

Prgram cls. V – cls XII (marti-vineri)

800 – 820   – micul dejun
820 – 910   – ora 1
920 – 1010 – ora 2 (gustare – fruct)
1020 – 1110 – ora 3
1125 – 1215 – ora 4
1225 – 1315 – ora 5
1315 – 1405 – pauza de masă
1405 – 1455 – ora 6
1505 – 1555 – ora 7 (gustare)
1605 – 1655 – prima oră de cerc
1700 -1750 – a doua oră de cerc

 

#updates

#stamacasa

mar, 24Școala online

La școală,

Mar, 17dar nu rămânem acolo

Atenție!

Mar, 17Informații de interes

Miresme

Feb, 26Semne de primăvară

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more