Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Învățători

9 September 2018

Clasa pregătitoare A – Livia Straub – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Școlii Normale „Elena Cuza” din București, specializarea învăţător, licenţiată a Facultăţii de Științe Politice, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, absolventă a programului de masterat „Comunicare și relații publice”, participare la cursuri de perfecționare de specialitate, precum: TKT Practical-Btitsh Council, Învățând să trăim împreună – competențe în vederea armonizării relațiilor în cadrul grupului.

Clasa pregătitoare B – Alina Toma – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic Ploieşti, specializarea învăţător-educatoare, atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV şi grădiniţe, licenţiată în ştiinţe economice a Universităţii “Petrol-Gaze” Ploieşti, specializarea Managementul Firmei; participare la cursuri de perfecţionare şi formare continuă: „Profesionalizarea carierei didactice-noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova”,  AeL (Advanced eLearning – platformă modernă de instruire şi gestiune a conţinutului educaţional), „Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, „A învăța să înveți”-CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa pregătitoare C – Ileana Mariana Vâlvoi (Responsabil Comisie Metodică Învăţători) – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic “Mircea Scarlat” din Alexandria, specializarea: învăţător- educatoare, licenţiată în Jurnalism a Universităţii din Bucureşti- Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, master “Management educațional” in cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, participare la cursuri de perfecționare de specialitate, precum: “Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST- Character First Training Institute”- CCD, cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”- CCD, “A învăţa să înveţi”- CCD, “Scrierea şi managementul proiectelor”- CCD, “Iniţiere IT şi utilizare Ael”- Siveco România, Intel Teach- instruire în societatea cunoaşterii- CCD, Abilitarea corpului de profesori metodişti- CCD, Managementul activităţilor extracurriculare şi nonformale, trainer Mind Lab şi formator în educaţia adulţilor- CCD Bucureşti, profesor metodist al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, sector 1, învățămant primar.

Clasa I A – Alexandra Popescu – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic definitivat, absolventă a Liceului Pedagogic „Constantin Cantacuzino” – Târgoviște, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Litere, a Universităţii din Bucureşti, specializarea Filologie: română – engleză, absolventă a programului de masterat „Studii avansate în lingvistică” a Universității din București. Experienţă de predare în învăţământul preşcolar şi în sistemul SABIS. Experienţă de predare a limbii române la nivel gimnazial (limbă română standard şi limbă română pentru expaţi).

Clasa I B – Maria Scraba – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Şcolii Normale Mihai Eminescu din Suceava, licenţiată în Sociologie-Psihologie a Universităţii Spiru Haret Bucureşti, a participat la numeroase cursuri de formare în specialitate, precum: Cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, CHARACTER FIRST- Program de formare a caracterului –CCD, Ora de consiliere şi orientare scolară – În vederea implementarii noii programe de consiliere şi orientare- CCD, Educaţie europeana – curs organizat de Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională în colaborare cu SNSPA, Curs de formare în Educație pentru Sănătate – Fundația Tineri pentru Tineri în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Seminarul de pregătire organizat de Salvaţi Copiii în cadrul proiectului “Prevenirea abuzului şi exploatării sexuale a copilului”, Participare la “Sesiunea de informare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului” organizat de DGASPC Sector 6.

Clasa I C – Cristina Durică, – profesor pentru învățământul primar, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”- Târgu-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi străine, Universitatea Bucureşti. Este editor al revistei de poveşti pentru copii FABULAFIA si se implică activ în programe de susţinere şi promovare a lecturii in Romania. A organizat şi coordonat ateliere pentru copii pe diverse teme educaţionale.

Clasa I D – Andreea-Adina Stancu – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”- Târgu-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti, specializarea Geografia Turismului, absolventă a programului de studii universitare de master „Management educaţional”, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate: Învăţare prin cooperare – Step by step, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie – British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, curs de perfecționare ca formator, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”- CCD, “ A învăţa să înveţi”- CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa a II-a A: Dan Epure – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic  I, absolvent al Liceului Pedagogic  „D.P. Perpessicius”- Brăila, al Colegiului de Institutori „Dunărea de Jos”, Galați, specializarea limba engleză, licenţiat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, participare la cursuri de perfecționare în specialitate: Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute; Evaluarea în învăţământul primar; Metode interactive de predare – British Council Romania; Experienţă în derularea de workshop-uri de creativitate.

Clasa a II-a B: Andreea Oprea – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic II, absolventă a Colegiului Pedagogic de Institutori – Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti, specializarea institutor-profesor limba franceză; licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; absolventă a programului de studii universitare de master „Management educaţional”; trainer în metoda MindLab-MindLab România; participare în cadrul Proiectului Internaţional şi Parteneriat de cooperare în domeniul educaţiei: „Promovarea societăţii cunoaşterii prin educaţie, dezvoltare, inovare şi cercetări interdisciplinare”- subcomponenta „Provocări ale educaţiei şi cercetării în societatea viitorului”; participare la Conferinţa Naţională a cadrelor didactice: „Acces, relevanţă şi calitate în educaţie. Probleme şi perspective ale managementului educaţional”; participare la cursuri de perfecționare în specialitate: “Intel Teach- instruirea în societatea cunoaşterii”, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”, “Scrierea şi managementul proiectelor”,“ A învăţa să înveţi”, „Clasă inteligentă” (Smart Classroom), „Abilitarea corpului de profesori metodişti din învăţământul preuniversitar”.

Clasa a II-a C: Mădălina Puran – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic „Elena Cuza” din Bucureşti, licenţiată în filologie a Universităţii din Bucureşti – secţia română – engleză, studii postuniversitare de comunicare şi managementul resurselor umane, cursuri de formare absolvite: „Evaluarea în învăţământul primar”, „Formarea caracterului – Character First”, „Metode interactive de predare”.

Clasa a III-a A: Anca Hera – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic II, absolventă a Liceului Teoretic „Matei Basarab” – Râmnicu Vâlcea, specializarea învăţător-educatoare; licenţiată a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației a Universităţii din Bucureşti, specializarea Psihologie; absolventă a programului de masterat „Strategii inovative de învățare” al Universității din București. A urmat cursuri de perfecționare în specialitate: Scrierea si managementul proiectelor (CCD), Pedagogie experiențială și training outdoor (Outward Bound), IntelTeach – Instruirea în societatea cunoașterii (CCD), Trusa cu instrumente pentru creșterea copiilor de 6-12 ani – Toolbox parenting groups (Asociația Corporeanima).

Clasa a III-a B :Roxana Ilie – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II, absolventă a Colegiului Naţional „Elena Cuza” Bucureşti, cu specializarea învăţător – educatoare; atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV ; licenţiată a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației – Universitatea Bucureşti, specializarea Psihopedagogie Specială, absolventă a programului de masterat didactic „Terapie logopedică în procesele de comunicare”- Universitatea Bucureşti; participare la cursuri de formare: “Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, “IntelTeach- Instruirea în societatea cunoaşterii”.

Clasa a III-a C: Stela Vizireanu – învăţător, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic Costache Negri, Galaţi, specializare învățător-educator; participantă în proiecte şi programe naţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri de formare continuă ale Centrului Naţional pentru Formarea Personalului Didactic: „Curriculum. Instruire. Evaluare”, „ Management şi comunicare – Tehnici Informaţionale Computerizate”, „Managementul activităților extracurrilculare și nonformale”; autoare de materiale auxiliare pentru învăţământul primar.

Clasa a IV-a A: Laura Andrieș – profesor pentru învăţământul primar format în urma absolvirii Şcolii Normale “Gheorghe Asachi” – Piatra Neamţ, a Colegiului de Institutori din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, specializarea învăţători-educatoare/limba engleză, licenţiată a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, absolventă a programului de masterat didactic „Strategii inovative de învățare”, lucrând într-un stil conturat în urma unor experiențe în educația complementară sau ca facilitator în Proiectul „8 Goals! We Act!” derulat în Africa, în parteneriat cu echipe din Burundi, Republica Cehă și Bulgaria, având numeroase participări la sesiuni de comunicare și conferințe cu lucrări de specialitate care au obţinut diverse diplome, cursuri de formare în metode alternative si complementare de educație, cursuri de comunicare ESPERE, de utilizare a tehnologiei în procesul didactic.

Clasa a IV-a B: Anda Grigorescu – învăţător, gradul didactic definitiv, absolventă a Liceului Pedagogic din Ploieşti, specializarea învăţător-educatoare; atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV şi grădiniţe, a participat la numeroase cursuri de formare și perfecționare în specialitate: “Şcoala dascălilor”- HMT, metoda ESPERE, “Evaluarea în învăţământul primar”, Cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, “Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, trainer în metoda MindLab- MindLab România, “IntelTeach-Instruire în societatea cunoașterii”.

Clasa a IV-a C: Alina Hriţcu – profesor învăţământ primar, gradul didactic definitiv, absolventă a Şcolii Normale “Elena Cuza” Bucureşti, specializarea învăţător – educatoare; licenţiată în psihologie a Universităţii Bucureşti; participare la cursuri de perfecţionare: “Evaluarea în învăţământul primar”, “Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST- Character First Training Institute”- CCD, “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD.

#updates

PROGRAM SECRETARIAT

Jul 02 • In perioada vacantei, programul secretariatului SEB este de Luni pana Vineri, de la 09:00 la 15:00

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more