Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Învățători

9 September 2018

Clasa pregătitoare A – Daniela Vlădeanu – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II, absolventă a Liceului Pedagogic “Matei Basarab” din Slobozia, cu specializarea învăţător-educatoare, licenţiată în Studii Europene a Universităţii “Babeş Bolyai” Cluj Napoca, formator (în educaţia adulţilor) CNFPA, cursuri de perfecţionare în specialitate şi comunicare: „Evaluarea în Învăţământul Primar”, “Şcoala dascălilor”- HMT, metoda ESPERE, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie -British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, Abordarea constructivistă a știintelor în invățământul primar, “INTEL TEACH- Instruire in societatea cunoașterii“, “A învăța să înveti, “ Lectura ca dezvoltare personală“,“Tehnici de învăţare creativă“ .

Clasa pregătitoare B – Alina Hriţcu – profesor învăţământ primar, gradul didactic definitiv, absolventă a Şcolii Normale “Elena Cuza” Bucureşti, specializarea învăţător – educatoare; licenţiată în psihologie a Universităţii Bucureşti; participare la cursuri de perfecţionare: “Evaluarea în învăţământul primar”, “Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST- Character First Training Institute”- CCD, “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD.

Clasa pregătitoare C – Anda Grigorescu – învăţător, gradul didactic definitiv, absolventă a Liceului Pedagogic din Ploieşti, specializarea învăţător-educatoare; atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV şi grădiniţe, a participat la numeroase cursuri de formare și perfecționare în specialitate: “Şcoala dascălilor”- HMT, metoda ESPERE, “Evaluarea în învăţământul primar”, Cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, “Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, trainer în metoda MindLab- MindLab România, “IntelTeach-Instruire în societatea cunoașterii”.

Clasa I A – Marina Mihală – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II, absolventă a Colegiului Național ”Elena Cuza” București, specializarea învăţător-educatoare, atestat profesional de predare a limbii engleze la clasele I-IV şi grădiniţe, licenţiată în sociologie la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București; participare la cursuri de perfecţionare şi formare continua precum: „Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, „A învăța să înveți”-CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa I B – Alina Toma – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic Ploieşti, specializarea învăţător-educatoare, atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV şi grădiniţe, licenţiată în ştiinţe economice a Universităţii “Petrol-Gaze” Ploieşti, specializarea Managementul Firmei; participare la cursuri de perfecţionare şi formare continuă: „Profesionalizarea carierei didactice-noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova”, AeL (Advanced eLearning – platformă modernă de instruire şi gestiune a conţinutului educaţional), „Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, „A învăța să înveți”-CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa I C – Ileana Mariana Vâlvoi (Responsabil Comisie Metodică Învăţători) – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic “Mircea Scarlat” din Alexandria, specializarea: învăţător- educatoare, licenţiată în Jurnalism a Universităţii din Bucureşti- Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, master “Management educațional”, participare la cursuri de perfecționare de specialitate, precum: “Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST- Character First Training Institute”- CCD, cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”- CCD, “A învăţa să înveţi”- CCD, “Scrierea şi managementul proiectelor”- CCD, “Iniţiere IT şi utilizare Ael”- Siveco România, Intel Teach- instruire în societatea cunoaşterii- CCD, Abilitarea corpului de profesori metodişti- CCD, Managementul activităţilor extracurriculare şi nonformale, trainer Mind Lab şi formator în educaţia adulţilor- CCD Bucureşti

Clasa a II-a A: Alexandra Popescu – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic definitivat, absolventă a Liceului Pedagogic „Constantin Cantacuzino” – Târgoviște, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Litere, a Universităţii din Bucureşti, specializarea Filologie: română – engleză, absolventă a programului de masterat „Studii avansate în lingvistică” a Universității din București. Experienţă de predare în învăţământul preşcolar şi în sistemul SABIS. Experienţă de predare a limbii române la nivel gimnazial (limbă română standard şi limbă română pentru expaţi).

Clasa a II-a B: Maria Scraba – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Şcolii Normale Mihai Eminescu din Suceava, licenţiată în Sociologie-Psihologie a Universităţii Spiru Haret Bucureşti, a participat la numeroase cursuri de formare în specialitate, precum: Cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, CHARACTER FIRST- Program de formare a caracterului –CCD, Ora de consiliere şi orientare scolară – În vederea implementarii noii programe de consiliere şi orientare- CCD, Educaţie europeana – curs organizat de Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională în colaborare cu SNSPA, Curs de formare în Educație pentru Sănătate – Fundația Tineri pentru Tineri în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Seminarul de pregătire organizat de Salvaţi Copiii în cadrul proiectului “Prevenirea abuzului şi exploatării sexuale a copilului”, Participare la “Sesiunea de informare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului” organizat de DGASPC Sector 6.

Clasa a II-a C: Cristina Durică – profesor pentru învățământul primar, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”- Târgu-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi străine, Universitatea Bucureşti. Este editor al revistei de poveşti pentru copii FABULAFIA si se implică activ în programe de susţinere şi promovare a lecturii in Romania. A organizat şi coordonat ateliere pentru copii pe diverse teme educaţionale.

Clasa a II-a D: Andreea-Adina Stancu – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”- Târgu-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti, specializarea Geografia Turismului, absolventă a programului de studii universitare de master „Management educaţional”, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate: Învăţare prin cooperare – Step by step, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie – British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, curs de perfecționare ca formator, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”- CCD, “ A învăţa să înveţi”- CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa a III-a A: Dan Epure – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolvent al Liceului Pedagogic „D.P. Perpessicius”- Brăila, al Colegiului de Institutori „Dunărea de Jos”, Galați, specializarea limba engleză, licenţiat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, participare la cursuri de perfecționare în specialitate: Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute; Evaluarea în învăţământul primar; Metode interactive de predare – British Council Romania; Experienţă în derularea de workshop-uri de creativitate.

Clasa a III-a B: Andreea Oprea – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic II, absolventă a Colegiului Pedagogic de Institutori – Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti, specializarea institutor-profesor limba franceză; licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; absolventă a programului de studii universitare de master „Management educaţional”; trainer în metoda MindLab-MindLab România; participare în cadrul Proiectului Internaţional şi Parteneriat de cooperare în domeniul educaţiei: „Promovarea societăţii cunoaşterii prin educaţie, dezvoltare, inovare şi cercetări interdisciplinare”- subcomponenta „Provocări ale educaţiei şi cercetării în societatea viitorului”; participare la Conferinţa Naţională a cadrelor didactice: „Acces, relevanţă şi calitate în educaţie. Probleme şi perspective ale managementului educaţional”; participare la cursuri de perfecționare în specialitate: “Intel Teach- instruirea în societatea cunoaşterii”, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”, “Scrierea şi managementul proiectelor”,“ A învăţa să înveţi”, „Clasă inteligentă” (Smart Classroom), „Abilitarea corpului de profesori metodişti din învăţământul preuniversitar”.

Clasa a III-a C: Mădălina Puran – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic „Elena Cuza” din Bucureşti, licenţiată în filologie a Universităţii din Bucureşti – secţia română – engleză, studii postuniversitare de comunicare şi managementul resurselor umane, cursuri de formare absolvite: „Evaluarea în învăţământul primar”, „Formarea caracterului – Character First”, „Metode interactive de predare”.

Clasa a IV-a A: Anca Hera – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic II, absolventă a Liceului Teoretic „Matei Basarab” – Râmnicu Vâlcea, specializarea învăţător-educatoare; licenţiată a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației a Universităţii din Bucureşti, specializarea Psihologie; absolventă a programului de masterat „Strategii inovative de învățare” al Universității din București. A urmat cursuri de perfecționare în specialitate: Scrierea si managementul proiectelor (CCD), Pedagogie experiențială și training outdoor (Outward Bound), IntelTeach – Instruirea în societatea cunoașterii (CCD), Trusa cu instrumente pentru creșterea copiilor de 6-12 ani – Toolbox parenting groups (Asociația Corporeanima).

Clasa a IV-a B: Roxana Ilie – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II, absolventă a Colegiului Naţional „Elena Cuza” Bucureşti, cu specializarea învăţător – educatoare; atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV ; licenţiată a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației – Universitatea Bucureşti, specializarea Psihopedagogie Specială, absolventă a programului de masterat didactic „Terapie logopedică în procesele de comunicare”- Universitatea Bucureşti; participare la cursuri de formare: “Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, “IntelTeach- Instruirea în societatea cunoaşterii”.

Clasa a IV-a C: Stela Vizireanu – învăţător, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic Costache Negri, Galaţi, specializare învățător-educator; participantă în proiecte şi programe naţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri de formare continuă ale Centrului Naţional pentru Formarea Personalului Didactic: „Curriculum. Instruire. Evaluare”, „ Management şi comunicare – Tehnici Informaţionale Computerizate”, „Managementul activităților extracurrilculare și nonformale”; autoare de materiale auxiliare pentru învăţământul primar.

#updates

Teen-Fest

Oct. 5Elevi La Festivalul Teen-Fest

Săptămâna Limbilor Europene

Sep. 27Sărbătoarea diversității în unitate

Rezultate în arte

Sep. 23Vorbim limba culorilor

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more