Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Conducerea Asociaţiei Şcoala Europeana Bucureşti

9 September 2018

Ileana Bivolaru – preşedintă a Asociaţiei SEB, licenţiată a Universității din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Anca Piscanu – vicepreşedintă a Asociaţiei SEB, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Cristian Bivolaru – membru fondator al Asociației SEB, licenţiat al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Octavian Bivolaru – membru al Asociației SEB, licenţiat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Fribourg, Elveţia.

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more