Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară om şi societate

9 September 2018

Profesor de geografie: Roxana Mocanu Enuş (responsabil arie curriculară) – profesor gradul II, licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie.

Profesor de istorie: Magda Stan – licenţiată în istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii Bucureşti, grad didactic I, master în management educaţional, experienţă ca director de şcoală. Este autor de manuale şcolare de istorie (pentru clasele a IV-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a), lucrări auxiliare de istorie, soft educaţional implementat în sistemul naţional de educaţie, lucrări de specialitate. Ca expert în educaţie şi training a fost implicată în derularea a numeroase proiecte de dezvoltare a resurselor umane şi informatizare a învăţămâtului din România. Calificări în managementul de proiect şi formarea adulţilor.

Profesor de istorie: Nadia Sandu – profesor grad I, licenţiată a Universităţii ”1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea istorie – arheologie, master în Managementul Administraţiei şi Serviciilor Publice, cursuri de Evaluator 2000+, Metode interactive de predare şi evaluare.

Profesor de limba latină: Veronica Guțescu – licențiată a Universitații București, Facultatea de Teologie Ortodoxă – Filologie clasică – limba latină, grad didactic – definitivat, cursuri de perfecționare.

Profesor de management (business management) în sistemul de educatie International Baccalaureate, profesor de economie şi educatie antreprenorială în sistemul de educaţie românesc – Irina Elena Ion, cu un doctorat în domeniul economiei educației, lector în învăţământul superior economic. Este specializată pe următoarele domenii de studiu: comportament organizațional, leadership, antreprenoriat şi educaţie. Este formator (workshop leader) pentru profesorii de management din sistemul International Baccalaureate, cu cursuri predate în Spania şi Marea Britanie. Autoare de articole ştiintifice şi cărţi de specialitate, precum EDUCAT- ING. Educaţia viitorului – perspective postmoderne, în viziune economică (2017), Lumea afacerilor – ghid de navigare. Noi perspective de analiză a mediului extern al firmei (2015). A lucrat de asemenea în mediul privat, în domeniul fondurilor europene şi ca formator pentru adulţi, cât și în cel guvernamental, în domeniul economic, în instituţii publice

Profesor de filosofie şi logică, comunicare şi argumentare: Andrei Mărăşoiu – este, de anul acesta, doctor în filosofie al University of Virginia. Disertaţia sa – “What is it to understand?” – a vizat fenomenologia înţelegerii şi portanţa ei pentru cunoaşterea pe care o putem dobândi. Anterior, a absolvit un masterat în neurofilosofie la Georgia State University în 2013, şi un masterat în istoria şi filosofia ştiinţei la Universitatea din Bucureşti în 2010. Puteţi găsi mai multe detalii despre cercetarea lui curentă la: https://philpeople.org/profiles/andrei-marasoiu În privat, Andrei este şahist amator şi gurmand.

#updates

Teen-Fest

Oct. 5Elevi La Festivalul Teen-Fest

Săptămâna Limbilor Europene

Sep. 27Sărbătoarea diversității în unitate

Rezultate în arte

Sep. 23Vorbim limba culorilor

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more