Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară matematică şi stiinţe

9 September 2018

Profesor de fizică: Nicoleta Dina – Profesor gradul I, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Fizică, Doctor în Stiinte specializarea Fizica Educationala, studii postuniversitare specializarea Informatică, Facultatea de Matematică- Universitatea Bucureşti, cursuri de Managementul proiectelor si Manangementul accesarii fondurilor europene –Academia de Studii  Economice Bucuresti, cursuri de pregătire pentru disciplinele “Om şi societate” şi “Educatie antreprenorială în cadrul Programului Junior Achievement”, destinat Studiului Economiei de Piaţă în Invăţământul Preuniversitar, curs Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, organizat de Intel prin CCD, cursuri de pregătire şi dezvoltare profesională în domeniul Curriculum-ului Naţional.

Profesor de fizică: Cristina Gabriela Dimofte – gradul I, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Fizică, a absolvit cursuri de pregătire pentru “Educatie antreprenorială în cadrul Programului Junior Achievement”, destinat Studiului Economiei de Piaţă în Invăţământul Preuniversitar si cursul de perfectionare “Europa Educational. Unitate prin diversitate europeana”.

Profesor de fizică: Irina Tudorascu – gradul didactic II, absolventă a Facultății de Fizică, Universitatea din București, studii postuniversitare de informatică aplicată. A participat la un program sponsorizat de Honeywell Corporation „Space Academy for Educators”, în Huntsville, Alabama USA. Are un stadiu de trei ani de predare a științelor în North Carolina, USA, iar în prezent urmeaza cursurile de perfecționare IB Diploma Programme.”

Profesor de chimie: Violeta Şandru  – profesor gradul I, licențiat al Facultății de Chimie, Secția Chimie – Fizică, Universitatea București, master în “Controlul Calității Mediului” – Facultatea de Chimie, Universitatea București, studii postuniversitare – Informatică Aplicată, Universitatea București. Programe de formare continuă: “Formarea profesorilor de Matematică și Științe in societatea cunoașterii”; “Managementul carierei didactice” și “Abilitare curriculară in chimie” din cadrul proiectului “Formarea continuă a profesorilor de Chimie în societatea cunoașterii”. Participare la sesiunile pentru “Diploma Programme”, Category 2, Chemistry.

Profesor de matematică/informatică: Bogdan Boşcănici – profesor gradul II, licenţiat al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică.

Profesor de matematică/informatică: Ionuţ Şerban – profesor gradul I, licenţiat al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică, studii postuniversitare de informatică.

Profesor de matematică: Olguța Navrescu – licenţiată a Facultăţii de Matematică -Universitatea Bucureşti (an absolvire 1996), grad didactic I (an obtinere 2007), 20 de ani vechime în învăţământ. Cursuri de perfecţionare: ECDL complet (iulie 2011), formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii, modul I si II (2012-2013). Titulara a scolii din 2015.

Profesor de matematică: Mariana Coman – licenţiată a Facultăţii de Matematică – Universitatea Bucureşti (an absolvire 1998), definitivat, studii postuniversitare de informatică.

Profesor de Matematică: Gabriela Lupu – Profesor gradul didactic I (2015, media 10), licenţiată a Universităţii din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică, Specializarea Matematică-Informatică (promoţia 2005, bursa Erasmus, perioada 2004 – 2005 la Universidad Complutense de Madrid), Master – Managemantul Proiectelor Europene (2008), Master în Analiză Matematică (Sisteme dinamice și de Evoluţie – 2007)., Programe de formare continuă: “Formarea profesorilor de Matematică și Științe în societatea cunoașterii” (2015); „Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar”(2014); “Profesorul creator de soft educational”(2011), Cursuri de formare: CEESA IB Math Job Alike (2019)”, “Maths SL and HL – Focus on IA”, (IB Professional Development, 2018), “MATHEMATICS HL” (IB Professional Development, 2015), “METODIST” (2013), “Management Educaţional European” (2012), “Expert Achiziţii Publice” (2012), “MENTOR” (2012), “FORMATOR” (2008), “Formarea pentru viitor – EUROTEACHER II” (2007), “Repere didactice de proiectare a soft-urilor educationale” (2006) , “Noi metodologii e-learning”(2006). Profesor selectat la disciplina matematică în grupul de lucru al C.N.E.E. pentru activitatea de evaluare a broșurilor cognitive administrate în Programul OECD – PISA, 2012, respectiv 2015. Membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, Seria I, februarie- aprilie 2012. Este iniţiatorul și coordonatorul Proiectului Internaţional de Matematică Aplicată Math Experience (aprobat din 2009 în CAEN, aflat la ediţia a IX-a, în 2018). Participă la Conferinţe și Simpozioane Naţionale și Internaţionale de Matematică. Este profesor evaluator și propunător de subiecte la diverse concursuri naţionale, precum și co-autor “Matematica – BAC 2004”, Editura Valeriu, 2004, Craiova, ISBN: 973-8055-12-1.

Profesor de matematică: Laura Voicu – licenţiată a Facultăţii de Matematică, Universitatea Bucureşti; master în informatică, University of South Florida; definitivat în învăţământ.

Profesor de matematică: Varvara Lupașcu – Activitatea de profesor reprezintă pentru mine o manifestare a formării de care am avut parte în cei 26 de ani de experienţă în ȋnvăţămȃntul romȃnesc. Deţin gradul întâi şi sunt licenţiată a Facultăţii de Fizică și Matematică, specialitatea Matematică, Informatică şi Tehnică de Calcul din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat din Tiraspol, Rep. Moldova, diplomă ce a fost recunoscută în baza OMECT nr. 4022/14.05.2008, acordat de către Direcția Juridic și Control în data de 16.09.2013, România. Am urmat mai multe cursuri de specializare, în special pentru dezvoltarea profesională. Experiența mea ține de implicarea în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, am efectuat un studiu teoretico-practic în formarea capacităţilor integrative la elevi în cadrul ariei curriculare ”Matematică şi Ştiinţe”, în baza căruia am scris lucrarea ştiinţifico-metodică cu tema: „Formarea capacităţilor integrative la elevi în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe”. De asemenea, m-am implicat în proiectul Agenției Universitare a Francofoniei, am urmat cursuri de formare pedagogică a profesorilor de Știinte Reale, or. Besancon, Franța.

Profesor de informatică: Mariana Violeta Ciobanu, gradul I, licenţiată în Informatică a Universităţii Bucureşti, Facultatea de matematică, absolventă a programului de master “Managementul informatizat al proiectelor” al Academiei de Studii Economice, absolventă a studiilor postuniversitare “Comunicare şi tehnici poligrafice” ale Universităţii Politehnice Bucureşti, expert în evaluarea şi acreditarea unităţilor de învăţământ, mentor, formator, expert în patru proiecte finanţate din Fondul Social European.

Profesor de informatică: Tiberius Hodoroabă-Simion – profesor licențiat în informatică, master în Metode și Modele în Inteligență Artficială, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova, studii postuniversitare în desfășurare în domeniul matematicii, absolvent al modulului psihopedagogic. Experiență de 3 ani în dezvoltare software, securitatea informației și mijloace biometrice de autentificare.

Profesor de biologie: Florentin Dumitru – profesor, grad didactic II, absolvent al Facultatii de Biologie din Craiova, promotia 1999. În prezent urmează cursurile masterului în managementul educaţional şi cursurile pentru obţinerea gradului didactic I.

Profesor de biologie:  Aura Tufeanu – profesor gradul I, absolvent al Facultatii de Biologie, Universitatea Bucuresti. Master specializarea “Biologia comparata a celulei normale si tumorale” la Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti. Cursuri de perfectionare: Cursul de formare in educatie pentru sanatate; Formator Crucea Rosie, Valori umanitare – Positive images; Cursuri IB Middle Years Programme si Diploma Programme.

Profesor de educație tehnologică: Elena Nicolae –  lector universitar cu un doctorat în domeniul economie internațională în cadrul Academiei de Studii Economice București. Domeniile de interes și cercetare sunt marketing, marketing internațional, oameni și organizații, gândire creativă și managementul inovației.

#updates

Teen-Fest

Oct. 5Elevi La Festivalul Teen-Fest

Săptămâna Limbilor Europene

Sep. 27Sărbătoarea diversității în unitate

Rezultate în arte

Sep. 23Vorbim limba culorilor

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more