Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Conducerea Asociaţiei Şcoala Europeana Bucureşti

Ileana Bivolaru – preşedintă a Asociaţiei SEB, licenţiată a Universității din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Anca Piscanu – vicepreşedintă a Asociaţiei SEB, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Cristian Bivolaru – membru fondator al Asociației SEB, licenţiat al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Octavian Bivolaru – membru al Asociației SEB, licenţiat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Fribourg, Elveţia.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Echipa Managerială

Preşedintă Asociaţia ASEB: Ileana Bivolaru, licenţiată în limbi şi literaturi străine a Universităţii Bucureşti, experienţă în sisteme educaţionale occidentale.

Director ASEB: Alina Lipovan profesor IBDP – TOK, licenţiată în limba engleză a Universităţii de Vest Timişoara, master în traductologie, studii de anglistică şi americanistică, Universitatea de Vest Timişoara, examinator Cambridge pentru First Certificate şi Advanced Certificate, participantă la cursuri naţionale şi internaţionale, Teaching Knowledge Test.

Director ASEB: Liliana Alexandri, Facultatea de Psihologie, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Universitatea „Spiru Haret”, Psihoterapie şi hipnoză clinică, Programare Neuro-Lingvistică, Formator Educaţia Adulţilor.

Director Tehnic şi Administrativ: Anda Maria Căpăţînă, absolventă a Facultăţii de Drept “N. Titulescu”, Universitatea din Craiova, master în specializarea “Ştiinţe penale”, cursuri perfecţionare calculatoare.

Director SEB: Nicoleta Dina – Profesor gradul I, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Fizică, Doctor în Stiinte specializarea Fizica Educationala, studii postuniversitare specializarea Informatică, Facultatea de Matematică- Universitatea Bucureşti, cursuri de Managementul proiectelor si Manangementul accesarii fondurilor europene –Academia de Studii  Economice Bucuresti, cursuri de pregătire pentru disciplinele “Om şi societate” şi “Educatie antreprenorială în cadrul Programului Junior Achievement”, destinat Studiului Economiei de Piaţă în Invăţământul Preuniversitar, curs Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, organizat de Intel prin CCD, cursuri de pregătire şi dezvoltare profesională în domeniul Curriculum-ului Naţional.

Director adjunct SEB – învăţământ primar: Andreea-Adina Stancu, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”-Tg-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti, specializarea Geografia Turismului, licențiată a Facultății de Litere a Universității Spiru Haret, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate: Învăţare prin cooperare – Step by step, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie -British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, curs de perfecționare ca formator.

Coordonator departament limba engleză: Irina Bărburiceanu, licenţiată în limba şi literatura engleză a Universităţii Bucureşti, grad didactic definitiv, a absolvit cursuri de perfecţionare în specialitate –Teaching Young Learners, What is the value of testing, Transcurricular Approaches to teaching English; Motivating readers, English Speaking Union Conference, Bringing The world into the English classroom, Drama Techniques for the English Language Classroom-  England; Teaching Knowledge Test; RETA Conference, Multiple Intelligences.

Coordonator consiliere şi diriginţi: Florenţa Teodora Rănaciu, licenţiată în sociologie – psihologie a Universităţii Spiru Haret, master în consiliere şcolară în cadrul Universităţii Bucureşti, studii postuniversitare de psihologie clinică şi consiliere psihologică, cursuri de formare în domeniul consilierii şcolare, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, membru ACROM (Asociatia Consilierilor Romani)

Coordonator IB: Ana-Maria Obezaru, profesor de limba engleză, licenţiată în Filologie, absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, specializarea Engleză-Franceză, grad didactic II, masterand în Comunicare Managerială şi Resurse Umane, SNSPA Bucureşti, 2008-2010. Cursuri de formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate: Creative Teaching (Bonnie Tsai, Pilgrims UK) Active Learning Centre Uniscan, Pilgrims-CCD Piteşti; 2009-Workshop: NLP for Teachers (formator Monica Ralea), British Council şi Casa Corpului Didactic, Bucureşti; 2009: Workshop: Teaching Literature (formator Bianca Popa), British Council şi Casa Corpului Didactic, Bucureşti; Learning through Inquiry, American School of Bucharest; 2008: Methodology and  Language for Primary Teachers with focus on C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning), Oxford, UK.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Consilieri Școlari

Profesor Florenţa Teodora Rănaciu, licenţiată în sociologie – psihologie a Universităţii Spiru Haret, master în consiliere şcolară în cadrul Universităţii Bucureşti, studii postuniversitare de psihologie clinică şi consiliere psihologică, cursuri de formare în domeniul consilierii şcolare, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, membru ACROM (Asociatia Consilierilor Romani), Formator în cadrul proiectului ”zefiR -Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul pentru incluziunea grupurilor dezavantajate” finanțat prin programul Swiss-Romanian Cooperation, Formator național pentru educația adulților.

Profesor Liliana Alexandri, licenţiată în sociologie – psihologie a Universităţii Spiru Haret , masterand în managementul organizaţiei, cursuri de specialitate organizate de asociaţia Junior Achievement. Universitatea Bucuresti Facultatea de Psihologie specializarea Psihologie, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie specializarea Sociologie, Psihoterapie şi hipnoza clinică, Programare Neuro Lingvistică, Formator educaţia adulţilor.

Profesor Alina Toth, licenţiată în psihosociologie în cadrul Universităţii din Petroşani, master ”Tehnici avansate de cercetare sociologică” în cadrul Universităţii Bucureşti, curs de consiliere desfăşurat la CCD Bucureşti, participantă la numeroase simpozioane, proiecte şi cursuri de formare în domeniul consilierii şcolare.

Profesor Paula Irimia, grad didactic definitiv, absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, Specializarea Psihologie. Studii postuniversitare în domeniul psihologiei clinice, consilierii psihologice şi şcolare; curs perfecţionare “Actualităţi în psihodiagnostic”. Articole publicate în reviste şi site-uri din domeniul sănătăţii, educaţiei şi psihologiei copilului. Psihoterapeut de orientare cognitiv- comportamentală (evaluarea şi intervenţia în tulburări/ dificultăţi psihologice), psiholog clinician. Formator educaţia adulţilor.

Profesor Rodica Cristescu, absolventă a Universității București, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, Specializarea Pedagogie. Curs postuniversitar ”Managementului educațional”. A participat la cursuri de consiliere școlară cu tematică diversificată în calitate de cursant și formator (comunicare și rezolvare de conflicte, prevenirea și combaterea comportamentelor de risc, anxietate socială, depresie, discriminarea de gen) și la conferințe / seminarii naționale și internaționale, precum și proiecte (Leonardo Da Vinci, Erasmus, Grundving, Comenius). A publicat articole în diverse reviste de specialitate. Formator național pentru educația adulților; mentor; designer intrucțional; metodist ISMB.

Profesor Irina-Andreea Ducu – absolventă a  Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializare Psihologie, Universitatea din București; absolventă a masterului ,,Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei”, Universitatea din București; consilier psihologic cu drept de liberă practică atestat de Colegiul Psihologilor din România; drept de liberă practică supervizată în domeniul Consilierii Experiențiale (individuală și de grup);  participare la cursuri de dezvoltare personală în grup experiențial; participare la conferințe naționale în domeniul psihologiei, participare la workshop-uri ,,On Therapy’’, ,,Dezvoltare inter- și intra- personală’’ etc.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Învățători

Clasa pregătitoare A – Daniela Vlădeanu – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II, absolventă a Liceului Pedagogic “Matei Basarab” din Slobozia, cu specializarea învăţător-educatoare, licenţiată în Studii Europene a Universităţii “Babeş Bolyai” Cluj Napoca, formator (în educaţia adulţilor) CNFPA, cursuri de perfecţionare în specialitate şi comunicare: „Evaluarea în Învăţământul Primar”, “Şcoala dascălilor”- HMT, metoda ESPERE, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie -British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, Abordarea constructivistă a știintelor în invățământul primar, “INTEL TEACH- Instruire in societatea cunoașterii“, “A învăța să înveti, “ Lectura ca dezvoltare personală“,“Tehnici de învăţare creativă“ .

Clasa pregătitoare B – Alina Hriţcu – profesor învăţământ primar, gradul didactic definitiv, absolventă a Şcolii Normale “Elena Cuza” Bucureşti, specializarea învăţător – educatoare; licenţiată în psihologie a Universităţii Bucureşti; participare la cursuri de perfecţionare: “Evaluarea în învăţământul primar”, “Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST- Character First Training Institute”- CCD, “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD.

Clasa pregătitoare C – Anda Grigorescu – învăţător, gradul didactic definitiv, absolventă a Liceului Pedagogic din Ploieşti, specializarea învăţător-educatoare; atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV şi grădiniţe, a participat la numeroase cursuri de formare și perfecționare în specialitate: “Şcoala dascălilor”- HMT, metoda ESPERE, “Evaluarea în învăţământul primar”, Cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, “Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, trainer în metoda MindLab- MindLab România, “IntelTeach-Instruire în societatea cunoașterii”.

Clasa I A – Marina Mihală – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II, absolventă a Colegiului Național ”Elena Cuza” București, specializarea învăţător-educatoare, atestat profesional de predare a limbii engleze la clasele I-IV şi grădiniţe, licenţiată în sociologie la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București; participare la cursuri de perfecţionare şi formare continua precum: „Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, „A învăța să înveți”-CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa I B – Alina Toma – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic Ploieşti, specializarea învăţător-educatoare, atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV şi grădiniţe, licenţiată în ştiinţe economice a Universităţii “Petrol-Gaze” Ploieşti, specializarea Managementul Firmei; participare la cursuri de perfecţionare şi formare continuă: „Profesionalizarea carierei didactice-noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova”, AeL (Advanced eLearning – platformă modernă de instruire şi gestiune a conţinutului educaţional), „Abordarea constructivistă a științelor în învătământul primar”-CCD, „A învăța să înveți”-CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa I C – Ileana Mariana Vâlvoi (Responsabil Comisie Metodică Învăţători) – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic “Mircea Scarlat” din Alexandria, specializarea: învăţător- educatoare, licenţiată în Jurnalism a Universităţii din Bucureşti- Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, master “Management educațional”, participare la cursuri de perfecționare de specialitate, precum: “Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST- Character First Training Institute”- CCD, cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”- CCD, “A învăţa să înveţi”- CCD, “Scrierea şi managementul proiectelor”- CCD, “Iniţiere IT şi utilizare Ael”- Siveco România, Intel Teach- instruire în societatea cunoaşterii- CCD, Abilitarea corpului de profesori metodişti- CCD, Managementul activităţilor extracurriculare şi nonformale, trainer Mind Lab şi formator în educaţia adulţilor- CCD Bucureşti

Clasa a II-a A: Alexandra Popescu – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic definitivat, absolventă a Liceului Pedagogic „Constantin Cantacuzino” – Târgoviște, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Litere, a Universităţii din Bucureşti, specializarea Filologie: română – engleză, absolventă a programului de masterat „Studii avansate în lingvistică” a Universității din București. Experienţă de predare în învăţământul preşcolar şi în sistemul SABIS. Experienţă de predare a limbii române la nivel gimnazial (limbă română standard şi limbă română pentru expaţi).

Clasa a II-a B: Maria Scraba – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Şcolii Normale Mihai Eminescu din Suceava, licenţiată în Sociologie-Psihologie a Universităţii Spiru Haret Bucureşti, a participat la numeroase cursuri de formare în specialitate, precum: Cursul de formare “Metode active de implicare a elevilor în lecţie”- British Council şi CCD, CHARACTER FIRST- Program de formare a caracterului –CCD, Ora de consiliere şi orientare scolară – În vederea implementarii noii programe de consiliere şi orientare- CCD, Educaţie europeana – curs organizat de Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională în colaborare cu SNSPA, Curs de formare în Educație pentru Sănătate – Fundația Tineri pentru Tineri în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Seminarul de pregătire organizat de Salvaţi Copiii în cadrul proiectului “Prevenirea abuzului şi exploatării sexuale a copilului”, Participare la “Sesiunea de informare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului” organizat de DGASPC Sector 6.

Clasa a II-a C: Cristina Durică – profesor pentru învățământul primar, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”- Târgu-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi străine, Universitatea Bucureşti. Este editor al revistei de poveşti pentru copii FABULAFIA si se implică activ în programe de susţinere şi promovare a lecturii in Romania. A organizat şi coordonat ateliere pentru copii pe diverse teme educaţionale.

Clasa a II-a D: Andreea-Adina Stancu – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”- Târgu-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti, specializarea Geografia Turismului, absolventă a programului de studii universitare de master „Management educaţional”, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate: Învăţare prin cooperare – Step by step, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie – British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute și CCD, curs de perfecționare ca formator, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”- CCD, “ A învăţa să înveţi”- CCD, “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”-CCD.

Clasa a III-a A: Dan Epure – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolvent al Liceului Pedagogic „D.P. Perpessicius”- Brăila, al Colegiului de Institutori „Dunărea de Jos”, Galați, specializarea limba engleză, licenţiat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, participare la cursuri de perfecționare în specialitate: Program de educaţie pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST – Character First Training Institute; Evaluarea în învăţământul primar; Metode interactive de predare – British Council Romania; Experienţă în derularea de workshop-uri de creativitate.

Clasa a III-a B: Andreea Oprea – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolventă a Colegiului Pedagogic de Institutori – Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti, specializarea institutor-profesor limba franceză; licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; absolventă a programului de studii universitare de master „Management educaţional”; trainer în metoda MindLab-MindLab România; participare în cadrul Proiectului Internaţional şi Parteneriat de cooperare în domeniul educaţiei: „Promovarea societăţii cunoaşterii prin educaţie, dezvoltare, inovare şi cercetări interdisciplinare”- subcomponenta „Provocări ale educaţiei şi cercetării în societatea viitorului”; participare la Conferinţa Naţională a cadrelor didactice: „Acces, relevanţă şi calitate în educaţie. Probleme şi perspective ale managementului educaţional”; participare la cursuri de perfecționare în specialitate: “Intel Teach- instruirea în societatea cunoaşterii”, ”Abordarea constructivistă a ştiinţelor în învăţământul primar”, “Scrierea şi managementul proiectelor”,“ A învăţa să înveţi”, „Clasă inteligentă” (Smart Classroom), „Abilitarea corpului de profesori metodişti din învăţământul preuniversitar”.

Clasa a III-a C: Mădălina Puran – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic „Elena Cuza” din Bucureşti, licenţiată în filologie a Universităţii din Bucureşti – secţia română – engleză, studii postuniversitare de comunicare şi managementul resurselor umane, cursuri de formare absolvite: „Evaluarea în învăţământul primar”, „Formarea caracterului – Character First”, „Metode interactive de predare”.

Clasa a IV-a A: Anca Hera – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic II, absolventă a Liceului Teoretic „Matei Basarab” – Râmnicu Vâlcea, specializarea învăţător-educatoare; licenţiată a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației a Universităţii din Bucureşti, specializarea Psihologie; absolventă a programului de masterat „Strategii inovative de învățare” al Universității din București. A urmat cursuri de perfecționare în specialitate: Scrierea si managementul proiectelor (CCD), Pedagogie experiențială și training outdoor (Outward Bound), IntelTeach – Instruirea în societatea cunoașterii (CCD), Trusa cu instrumente pentru creșterea copiilor de 6-12 ani – Toolbox parenting groups (Asociația Corporeanima).

Clasa a IV-a B: Roxana Ilie – profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic II, absolventă a Colegiului Naţional „Elena Cuza” Bucureşti, cu specializarea învăţător – educatoare; atestat profesional de predare a limbii franceze la clasele I-IV ; licenţiată a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației – Universitatea Bucureşti, specializarea Psihopedagogie Specială, absolventă a programului de masterat didactic „Terapie logopedică în procesele de comunicare”- Universitatea Bucureşti; participare la cursuri de formare: “Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, “IntelTeach- Instruirea în societatea cunoaşterii”.

Clasa a IV-a C: Stela Vizireanu – învăţător, gradul didactic I, absolventă a Liceului Pedagogic Costache Negri, Galaţi, specializare învățător-educator; participantă în proiecte şi programe naţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri de formare continuă ale Centrului Naţional pentru Formarea Personalului Didactic: „Curriculum. Instruire. Evaluare”, „ Management şi comunicare – Tehnici Informaţionale Computerizate”, „Managementul activităților extracurrilculare și nonformale”; autoare de materiale auxiliare pentru învăţământul primar.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Profesori de limba engleză

Irina Bărburiceanu – coordonator departament: licenţiată în limba şi literatura engleză a Universităţii Bucureşti, grad didactic definitiv, a absolvit cursuri de perfecţionare în specialitate –Teaching Young Learners, What is the value of testing, Transcurricular Approaches to teaching English; Motivating readers, English Speaking Union Conference, Bringing the world into the English classroom, Drama Techniques for the English Language Classroom-  England; Teaching Knowledge Test; RETA Conference, Multiple Intelligences.

Cătălina Buicescu: absolventă a Universităţii “Spiru Haret”, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, având dublă specializare Engleză-Spaniolă, master in Management Organizaţional şi Resurse Umane, absolventă a numeroase cursuri de perfecţionare precum: Curriculum şi Comunicare, Managementul Proiectelor de Cooperare Europeană”, participantă în cadrul Proiectului European: ”Evaluation of the Environment for Young Europeans Website”. A obținut gradului didactic II în august 2010.

Nicoleta Călinoiu: licenţiată în limba engleză a Universităţii din Bucureşti, gradul didactic II, studii postuniversitare, a absolvit programul masteral “Strategii Inovative de Învăţare”, din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti şi a participat la cursuri de perfecţionare şi conferinţe organizate de: British Council – Teaching Young Learners, Teaching Literature, NLP for teachers; Casa Corpului Didactic Piteşti şi Pilgrims, UK- Creative Teaching; Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Educational Centre-Teachers as Life-Long Learners, The 2009 RATE Conference, Cluj-Napoca; Fischer International -The 2017 Conference for English Language Teachers; Gateway to ELT-Conference for English Language Teachers-Using TEDtalks in the English Language Classroom; InThinking-English B Workshop for IBDP Teachers, Barcelona; InThinking- Workshop for CAS (Creativity, Activity, Service) coordinators, Zurich, The 2016 IB Regional Conference, Barcelona

Cristiana Cristea: profesor gradul II, absolventă a Universitaţii din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză, a obţinut titlul de doctor ȋn Lingvistică Informatică la Universitatea Paris-Est Marne-la Vallée, Institutul Gaspard-Monge. A urmat cursul DP Language A2 Generic la Kessaris School din Atena.

Irina Gîdea: licenţiată a Facultăţii de Litere si Istorie, secţia Română-Engleză a Universităţii din Craiova, grad didactic Definitiv; a participat la numeroase cursuri de formare în specialitate, precum Humanising Assessment, Utilizarea limbii engleze si a limbii materne in PYP, Collaborative Learning,  Introduction to PYP,  Inquiry in the PYP, Assessment, organizate de International Baccalaureate Organization; Class Management, Testing, Let’s Get Physical, Motivating Readers, English is Fun, Telling Stories with Children. A participat la următoarele workshop-uri: Teaching to primary students: Combining creativity, learning and fun”, “Getting them going with grammar games”, “Ghostwriting: the power of storytelling”, “Making the Most of Stories”, “CLIL Won’t Kill – Au contraire!”, “Shaping Information: Critical Thinking in the Classroom

Alina Lipovan: profesor lb. engleză, IBDP – TOK cu grad didactic definitivat, licenţiată în limba engleză a Universităţii de Vest Timişoara, master în traductologie, studii de anglistică şi americanistică, Universitatea de Vest Timişoara, examinator Cambridge pentru First Certificate şi Advanced Certificate, participantă la cursuri naţionale şi internaţionale.

Ana-Maria Obezaru: licenţiată în Filologie, absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, specializarea Engleză-Franceză, grad didactic II, masterand în Comunicare Managerială şi Resurse Umane, SNSPA Bucureşti, 2008-2010. Cursuri de formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate: Creative Teaching ( Bonnie Tsai, Pilgrims UK) Active Learning Centre Uniscan, Pilgrims-CCD Piteşti;2009-Workshop: NLP for Teachers, British Council şi Casa Corpului Didactic, Bucureşti; 2009: Workshop: Teaching Literature, British Council şi Casa Corpului Didactic, Bucureşti; Learning through Inquiry, American School of Bucharest; 2008: Methodology and  Language for Primary Teachers with focus on C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning), Oxford, UK.

Oana-Roxana Dan: absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, secția engleză-franceză, grad didactic definitivat, participantă atât la cursuri naționale, cât şi internaționale (certificat CELTA).

Iuliana Dobrescu: licențiată în limba engleză a Universității Transilvania din Braşov, gradul didactic II, a participat la cursuri de perfecționare şi conferințe organizate de CCD, British Council, Fischer International, Uniscan: The National Conference for English Language Teachers (2009, 2011, 2012), Rate Conference- Creație şi inovație în predarea limbii engleze, Seminarul – Cambridge Technology Day, Humanising Assessment,  A Fresh Approach- Bringing Learning to Life, Re-looking ESL: Where we are and where we are going.

Mădălina Puran: profesor, gradul didactic I, absolventă a Universităţii Bucureşti, secţia română – engleză, studii postuniversitare de comunicare şi managementul reurselor umane, experienţă în predarea intensivă a limbii engleze la vârste şcolare mici, a participat la conferinţe şi cursuri de formare în domeniu: „Teaching Very Young Learners” „Teaching Literature” „Fischer International – The 2009 National Conference for English Language Teachers”, „Critical Thinking”etc.

Imreh Zsuzsa: licenţiată în Filologie la facultatea Transilvania- Brașov, cu specializare dublă: Engleză-Germană, masterandă în Management Educaţional şi Comunicare Instituţională, absolvind programul Erasmus la Salzburg Universität – Austria. Translator/Interpret autorizat pe limbile: Română, Engleză, Germană şi Maghiară, Ghid turistinc și trainer autorizat de schi (ISIA cat. 1.). Membru activ al Asociaţiei Române de Retorică si Oratorie (ARDOR) între 2000-2008, certificată CELTA, a participat la cursuri de perfecţionare ‘Adventure and Dreams – Teaching trough Experience’ – 2013, 2014; ‘An introduction to Information through technology’ 2014; ‘The 2014, 2016 National Conference for English Language Teachers; ‘Fresh Approach’ 2014; ‘Gateway to ELT’ 2015; ‘Teachers as life-Long Learners’ 2015; și metoda de predare ‘Feuerstein’ step 1, 2015

Andreea Târgovețu: licențiată a Universității de Vest din Timisoara, Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, specializarea Limbi Moderne Aplicate; a absolvit Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan – Engleză în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Certificată ca Traducator/Interpret pentru limbile engleză și franceză. A participat la cursuri de formare în specialitate și conferințe organizate de Educational Centre – “Teachers as Life – Long Learners”; Mirunette International Education – “A Fresh Approach – Improving Teacher Performance and Student Engagement”; Fischer International – “Gateway to ELT”, “The National Conference for English Language Teachers” (2014).

Bianca Florina Stoica: absolventă a Facultății de Limbi străine (engleză-franceză), Universitatea Spiru Haret și a Facultății de Geografie (Universitatea din Bucuresti), grad didactic definitiv, a absolvit cursuri de perfecționare în specialitate, training-uri sau workshop-uri (participarea la prima Conferință de Învățare activă (Geoff Petty, Sutton College, Colegiul Național Bilingv Coșbuc); Bucharest Early Years Group, co-curricular learning, sharing good practices (Avenor College); Say it better, hear it better (International House); Macmillan Seminar Cărturești – Games and Storytelling in the Primary Class (Mrs. Anna Hasper); Training Talk for writing method (Ioanid International); Programul Socrates Leonardo da Vinci, schimb de experiență cu unități de învățământ din Marea Britanie și Ungaria. În predarea limbii engleze a abordat atât curriculum-ul britanic, cât și pe cel IB Primary Years Programme.

Maria Badea: profesor limba engleză, absolventă a Liceului Pedagogic „Constantin Cantacuzino” – Târgoviște, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată în Filologie, absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Română-Engleză, absolventă a programului de masterat „Strategii inovative de învățare” al Universității din București. A urmat cursuri de perfecționare în specialitate: “Intel Teach-instruirea în societatea cunoașterii”- CCD – 2015, “Learn English” în cadrul British Council, 2016.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară limbă şi comunicare

Profesor de limba şi literatura română: Georgiana Stoica (responsabil de arie) – licențiată în filologie (limba și lit. română și limba și lit. franceză) la Universitatea din București, profesor gradul I (2011), absolventă a programelor de masterat de Management Educațional și Integrare Europeană (2007) și Didactici ale disciplinelor filologice (2017); experiență ca director de școală. A participat la numeroase cursuri de perfecționare, în țară și în străinătate, în specialitate și în management educațional:  Programul Character First (2011), Metode active de implicare a elevilor în lecție (2011), Curs de introducere în eTwining (2012), stagiu de pregătire în Franța în cadrul unui Proiect Educațional Comenius (2013),  TOK for Suject Teachers, Category 3- IBDP (2013), cursuri de manager de proiect (2015), de mentor și de profesor metodist (2017).

Profesor de limba şi literatura română:  Ileana Căprioară – licenţiată în filologie, specializarea Limba Română – Latină a Universităţii din Bucureşti, profesor gradul I, cursuri de Italiană- Universitatea Perugia din Italia, autoare de dicţionare, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate.

Profesor de limba şi literatura română: Andreia Dosaru – licenţiată  în filologie, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, Universitatea Bucureşti, profesor gradul definitiv; cursuri de perfecţionare în specialitate : „Metode active de implicare a elevilor în lecții” „Scrierea și managementul proiectelor”, „Învăţarea centrată pe elev. Inteligenţe multiple”, „Asigurarea calităţii în educaţie prin abordarea cerinţelor educaţionale speciale”, „Ora de consiliere şi orientare şcolară – în vederea implementării noii programe de consiliere şi orientare”.

Profesor de limba şi literatura română: Dana Ştefan – profesor gradul I, cu experiență în sistemul de învățământ românesc, precum și în cel internațional IB-DP (Diploma Programme), licenţiată în filologie a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Litere, specializarea Limba Română – Limba Franceză, master în Didactici ale Disciplinelor Filologice, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Litere, master în Pedagogii Alternative și Artă Teatrală în Educație, Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației & UNATC „I.L. Caragiale” – Facultatea de Teatru, membru ANPRO (Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”) a urmat cursuri de perfecţionare atât în țară, cât și în străinătate şi a participat la simpozioane şi conferinţe internaţionale cu tematică didactică, precum “Teachers for the Knowledge Society” (invitaţi Howard Gardner şi Wim Veen).

Profesor de limba și literatura română: Irina Niculescu – licențiată în filologie, specializare: Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Italiană a Universității din București, Facultatea de Litere, profesor grad didactic definitiv; licențiată în psihologie a facultății de Psihologie “Titu Maiorescu”, București; master în Comunicare Managerială și Resurse Umane la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București; . A urmat cursuri de perfecționare în specialitate.

Profesor de limba și literatura română: Adelina Voicu – licențiată în filologie, specializarea limba și literatura română – limba și literatura franceză, Universitatea din Craiova, profesor gradul definitiv; a absolvit masteratul de Studii franceze și francofone în cadrul Facultății de limbi și literaturi străine, Universitatea din București. A urmat cursurile modulului psihopedagogic, nivelurile I și II.

Profesor de limba și literatura română: Radu Petrescu – licențiat în filologie, specializarea Limba și literatura română / Limba și literatura engleză, Universitatea București, Facultatea de Litere, gradul didactic I (2011) master în Didactici ale disciplinelor filologice (Universitatea București – 2017), 21 de ani de experiență pedagogică, titular al SEB.

Profesor de limba franceză: Loredana Pană – profesor gradul I, absolventă a Universităţii Spiru Haret, Facultatea de limbi şi literaturi străine, secţia franceză–spaniolă; master Studii Francofone la Universitatea București. Formare în sistemul internaţional de învăţământ IB-MYP (Middle Years Programme – Language B) și IB-DP (Diploma Programme) – French B. A urmat diverse stagii de perfecționare în țară și străinătate, unul dintre acestea fiind “La didactique du FLE (Français Langue Etrangère)”, Franța.

Profesor de limba franceză şi limba spaniolă: Lavinia Pavel – licenţiatã în filologie, specializarea Limba şi literatura spaniolã – Limba şi literatura francezã. Doctor în Filologie al Universitãţii « Al. I. Cuza » Iaşi în cotutelã cu Universitatea Aix-Marseille, domeniul de cercetare Literaturã francofonã. A efectuat cursuri de cercetare în cadrul Şcolii doctorale din Franţa (bursa AUF 2011-2013) la Aix-en- Provence, Marseille, Reims şi BNF Paris. A colaborat cu  Institutul Cultural Francez Iaşi, a participat la numeroase cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţã în ţarã şi în strãinatate : atelier stiintific lunar – «Marseille, porte d’Orient » (Marseille, Franţa), atelier Grundtvig – « L’homme est un animal social »(Marseille, Franta), « Curso de literatura y cine en España e Hispanoamérica » (Salamanca, Spania), seminarii – «Vers l’éducation plurilingue et pédagogie interculturelle en Europe avec le français », « Stratégies d’apprentissage et stratégies de l’enseignement de l’oral», « Cours de didactique de FLE et stratégies d’évaluation,  « Méthodes interactives de groupe », (Centrul cultural francez Iasi). Autor al cãrţii „L’Orient hérité de la Princesse Bibesco” (prima parte a tezei doctorale), Editura PIM, Iaşi (165 pagini – IBAN 978-606-13-2360-9).

Profesor de limba spaniolă: Ada Bogliş. Doctor în Filologie al Universităţii Bucureşti, licenţiată în Filologie Română şi Spaniolă, Universitatea Bucureşti, master în Literatură română modernă şi contemporană, profesor gradul definitiv, format în sistemul IB-DP (Spanish B), colaborator al Instituto Cervantes din Bucureşti, examinator DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) pentru nivelurile A1, A2, B1, B2 din 2008. A participat la cursuri de formare pentru profesori de limba spaniolă la Instituto Cervantes Bucureşti şi Alcalá de Henares, Centro de Lingua din A Coruña şi la Universidad de Sevilla.

Profesor de limba spaniolă: Petcu Mihaela Silvia – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Traducători şi Interpreţi, spaniolă-germană-portugheză, bursă Erasmus la Santiago de Compostela. Colaborator al Institutului Cervantes din Bucureşti şi Istanbul. A participat la o serie de cursuri Universitaea Antonio de Nebrija- Madrid, UIMP- Santander, Centro de Lenguas Modernas- Granada, Barcelona- Escuela de Idiomas Drassanes.

Profesor de limba germană: Florentina Popescu – licenţiată în filologie, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Germană, Universitatea Bucureşti, profesor grad didactic II; cursuri de perfecționare şi seminarii în specialitate, coordonate de Institutul Goethe, cu formatori din ţară şi străinătate: “Theaterworkshop”, “Schreibkompetenz entwickeln – aber wie?”, “Ganzheitliches Lernen”,“Neue”Nürnberger Empfehlungen” für den Primarunterricht”,“Arbeiten mit neuen Lehrwerken im DaF Unterricht”,“Spiele im Unterricht”,“Entwickeln von Spielen zu Untterichtszwecken”,“Das neue Lernpaket für die Vorschulklasse”.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară matematică şi stiinţe

Profesor de fizică: Nicoleta Dina – Profesor gradul I, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Fizică, Doctor în Stiinte specializarea Fizica Educationala, studii postuniversitare specializarea Informatică, Facultatea de Matematică- Universitatea Bucureşti, cursuri de Managementul proiectelor si Manangementul accesarii fondurilor europene –Academia de Studii  Economice Bucuresti, cursuri de pregătire pentru disciplinele “Om şi societate” şi “Educatie antreprenorială în cadrul Programului Junior Achievement”, destinat Studiului Economiei de Piaţă în Invăţământul Preuniversitar, curs Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, organizat de Intel prin CCD, cursuri de pregătire şi dezvoltare profesională în domeniul Curriculum-ului Naţional.

Profesor de fizică: Cristina Gabriela Dimofte – gradul I, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Fizică, a absolvit cursuri de pregătire pentru “Educatie antreprenorială în cadrul Programului Junior Achievement”, destinat Studiului Economiei de Piaţă în Invăţământul Preuniversitar si cursul de perfectionare “Europa Educational. Unitate prin diversitate europeana”.

Profesor de fizică: Irina Tudorascu – gradul didactic II, absolventă a Facultății de Fizică, Universitatea din București, studii postuniversitare de informatică aplicată. A participat la un program sponsorizat de Honeywell Corporation „Space Academy for Educators”, în Huntsville, Alabama USA. Are un stadiu de trei ani de predare a științelor în North Carolina, USA, iar în prezent urmeaza cursurile de perfecționare IB Diploma Programme.”

Profesor de chimie: Violeta Şandru  – profesor gradul I, licențiat al Facultății de Chimie, Secția Chimie – Fizică, Universitatea București, master în “Controlul Calității Mediului” – Facultatea de Chimie, Universitatea București, studii postuniversitare – Informatică Aplicată, Universitatea București. Programe de formare continuă: “Formarea profesorilor de Matematică și Științe in societatea cunoașterii”; “Managementul carierei didactice” și “Abilitare curriculară in chimie” din cadrul proiectului “Formarea continuă a profesorilor de Chimie în societatea cunoașterii”. Participare la sesiunile pentru “Diploma Programme”, Category 2, Chemistry.

Profesor de matematică/informatică: Bogdan Boşcănici – profesor gradul II, licenţiat al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică.

Profesor de matematică/informatică: Ionuţ Şerban – profesor gradul I, licenţiat al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică, studii postuniversitare de informatică.

Profesor de matematică: Olguța Navrescu – licenţiată a Facultăţii de Matematică -Universitatea Bucureşti (an absolvire 1996), grad didactic I (an obtinere 2007), 20 de ani vechime în învăţământ. Cursuri de perfecţionare: ECDL complet (iulie 2011), formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii, modul I si II (2012-2013). Titulara a scolii din 2015.

Profesor de matematică: Mariana Coman – licenţiată a Facultăţii de Matematică – Universitatea Bucureşti (an absolvire 1998), definitivat, studii postuniversitare de informatică.

Profesor de Matematică: Gabriela Lupu – Profesor gradul didactic I (2015, media 10), licenţiată a Universităţii din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică, Specializarea Matematică-Informatică (promoţia 2005, bursa Erasmus, perioada 2004 – 2005 la Universidad Complutense de Madrid), Master – Managemantul Proiectelor Europene (2008), Master în Analiză Matematică (Sisteme dinamice și de Evoluţie – 2007)., Programe de formare continuă: “Formarea profesorilor de Matematică și Științe în societatea cunoașterii” (2015); „Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar”(2014); “Profesorul creator de soft educational”(2011), Cursuri de formare: CEESA IB Math Job Alike (2019)”, “Maths SL and HL – Focus on IA”, (IB Professional Development, 2018), “MATHEMATICS HL” (IB Professional Development, 2015), “METODIST” (2013), “Management Educaţional European” (2012), “Expert Achiziţii Publice” (2012), “MENTOR” (2012), “FORMATOR” (2008), “Formarea pentru viitor – EUROTEACHER II” (2007), “Repere didactice de proiectare a soft-urilor educationale” (2006) , “Noi metodologii e-learning”(2006). Profesor selectat la disciplina matematică în grupul de lucru al C.N.E.E. pentru activitatea de evaluare a broșurilor cognitive administrate în Programul OECD – PISA, 2012, respectiv 2015. Membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, Seria I, februarie- aprilie 2012. Este iniţiatorul și coordonatorul Proiectului Internaţional de Matematică Aplicată Math Experience (aprobat din 2009 în CAEN, aflat la ediţia a IX-a, în 2018). Participă la Conferinţe și Simpozioane Naţionale și Internaţionale de Matematică. Este profesor evaluator și propunător de subiecte la diverse concursuri naţionale, precum și co-autor “Matematica – BAC 2004”, Editura Valeriu, 2004, Craiova, ISBN: 973-8055-12-1.

Profesor de matematică: Laura Voicu – licenţiată a Facultăţii de Matematică, Universitatea Bucureşti; master în informatică, University of South Florida; definitivat în învăţământ.

Profesor de matematică: Varvara Lupașcu – Activitatea de profesor reprezintă pentru mine o manifestare a formării de care am avut parte în cei 26 de ani de experienţă în ȋnvăţămȃntul romȃnesc. Deţin gradul întâi şi sunt licenţiată a Facultăţii de Fizică și Matematică, specialitatea Matematică, Informatică şi Tehnică de Calcul din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat din Tiraspol, Rep. Moldova, diplomă ce a fost recunoscută în baza OMECT nr. 4022/14.05.2008, acordat de către Direcția Juridic și Control în data de 16.09.2013, România. Am urmat mai multe cursuri de specializare, în special pentru dezvoltarea profesională. Experiența mea ține de implicarea în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, am efectuat un studiu teoretico-practic în formarea capacităţilor integrative la elevi în cadrul ariei curriculare ”Matematică şi Ştiinţe”, în baza căruia am scris lucrarea ştiinţifico-metodică cu tema: „Formarea capacităţilor integrative la elevi în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe”. De asemenea, m-am implicat în proiectul Agenției Universitare a Francofoniei, am urmat cursuri de formare pedagogică a profesorilor de Știinte Reale, or. Besancon, Franța.

Profesor de informatică: Mariana Violeta Ciobanu, gradul I, licenţiată în Informatică a Universităţii Bucureşti, Facultatea de matematică, absolventă a programului de master “Managementul informatizat al proiectelor” al Academiei de Studii Economice, absolventă a studiilor postuniversitare “Comunicare şi tehnici poligrafice” ale Universităţii Politehnice Bucureşti, expert în evaluarea şi acreditarea unităţilor de învăţământ, mentor, formator, expert în patru proiecte finanţate din Fondul Social European.

Profesor de informatică: Tiberius Hodoroabă-Simion – profesor licențiat în informatică, master în Metode și Modele în Inteligență Artficială, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova, studii postuniversitare în desfășurare în domeniul matematicii, absolvent al modulului psihopedagogic. Experiență de 3 ani în dezvoltare software, securitatea informației și mijloace biometrice de autentificare.

Profesor de biologie: Florentin Dumitru – profesor, grad didactic II, absolvent al Facultatii de Biologie din Craiova, promotia 1999. În prezent urmează cursurile masterului în managementul educaţional şi cursurile pentru obţinerea gradului didactic I.

Profesor de biologie:  Aura Tufeanu – profesor gradul I, absolvent al Facultatii de Biologie, Universitatea Bucuresti. Master specializarea “Biologia comparata a celulei normale si tumorale” la Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti. Cursuri de perfectionare: Cursul de formare in educatie pentru sanatate; Formator Crucea Rosie, Valori umanitare – Positive images; Cursuri IB Middle Years Programme si Diploma Programme.

Profesor de educație tehnologică: Elena Nicolae –  lector universitar cu un doctorat în domeniul economie internațională în cadrul Academiei de Studii Economice București. Domeniile de interes și cercetare sunt marketing, marketing internațional, oameni și organizații, gândire creativă și managementul inovației.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară om şi societate

Profesor de geografie: Roxana Mocanu Enuş (responsabil arie curriculară) – profesor gradul II, licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie.

Profesor de istorie: Magda Stan – licenţiată în istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii Bucureşti, grad didactic I, master în management educaţional, experienţă ca director de şcoală. Este autor de manuale şcolare de istorie (pentru clasele a IV-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a), lucrări auxiliare de istorie, soft educaţional implementat în sistemul naţional de educaţie, lucrări de specialitate. Ca expert în educaţie şi training a fost implicată în derularea a numeroase proiecte de dezvoltare a resurselor umane şi informatizare a învăţămâtului din România. Calificări în managementul de proiect şi formarea adulţilor.

Profesor de istorie: Nadia Sandu – profesor grad I, licenţiată a Universităţii ”1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea istorie – arheologie, master în Managementul Administraţiei şi Serviciilor Publice, cursuri de Evaluator 2000+, Metode interactive de predare şi evaluare.

Profesor de limba latină: Veronica Guțescu – licențiată a Universitații București, Facultatea de Teologie Ortodoxă – Filologie clasică – limba latină, grad didactic – definitivat, cursuri de perfecționare.

Profesor de management (business management) în sistemul de educatie International Baccalaureate, profesor de economie şi educatie antreprenorială în sistemul de educaţie românesc – Irina Elena Ion, cu un doctorat în domeniul economiei educației, lector în învăţământul superior economic. Este specializată pe următoarele domenii de studiu: comportament organizațional, leadership, antreprenoriat şi educaţie. Este formator (workshop leader) pentru profesorii de management din sistemul International Baccalaureate, cu cursuri predate în Spania şi Marea Britanie. Autoare de articole ştiintifice şi cărţi de specialitate, precum EDUCAT- ING. Educaţia viitorului – perspective postmoderne, în viziune economică (2017), Lumea afacerilor – ghid de navigare. Noi perspective de analiză a mediului extern al firmei (2015). A lucrat de asemenea în mediul privat, în domeniul fondurilor europene şi ca formator pentru adulţi, cât și în cel guvernamental, în domeniul economic, în instituţii publice

Profesor de filosofie şi logică, comunicare şi argumentare: Andrei Mărăşoiu – este, de anul acesta, doctor în filosofie al University of Virginia. Disertaţia sa – “What is it to understand?” – a vizat fenomenologia înţelegerii şi portanţa ei pentru cunoaşterea pe care o putem dobândi. Anterior, a absolvit un masterat în neurofilosofie la Georgia State University în 2013, şi un masterat în istoria şi filosofia ştiinţei la Universitatea din Bucureşti în 2010. Puteţi găsi mai multe detalii despre cercetarea lui curentă la: https://philpeople.org/profiles/andrei-marasoiu În privat, Andrei este şahist amator şi gurmand.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară educaţie fizică şi sport

Ciprian Popescu (responsabil de arie curriculară): (responsabil de arie curriculară) – profesor gradul I, licenţiat al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – promoţia 2002, specializarea baschet şi tenis, absolvent de Master în Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul S.N.S.P.A., participant la seminarul internaţional “Sport and the Olympic Ideals” – University of Loughborough Anglia, experienţă 13 ani în domeniu, dintre care 8 ani profesor la Liceul Teoretic “Scoala Europeană Bucureşti”.

Ciprian Dolete: – licențiat in Educatie Fizica si Sport, în cadrul Universității Ecologice București, specializat în dans sportiv, sport aerobic, antrenorat în sporturi de echipă; grad didactic definitiv.

Scoala Europeana Despre SEB Echipa SEB

Aria curriculară arte

Profesor Educație muzicală și Pian: Carina Lovin (responsabil arie curriculară), licențiată a Universității Naționale de Muzică București, specializarea Dirijat Cor Academic (șefă de promoție), Master în Artă muzicală – pian, profesor, gradul definitiv. A urmat masterul de dirijat coral susținut prof. dr. Sharon A. Hansen de la Universitatea Wisconsin-Milwaukee SUA, la Centrul European de Cultură din Sinaia (casa memorială George Enescu). A participat în calitate de pianistă la turneele Corului de Copii Radio în Franţa (Festivalul Internaţional Orchestrades Universelles – Brive la Gaillarde) şi Italia (Festivalul de muzică polifonică Voci d’Europa/ Festivalul de muzică corală polifonică CONCORDIA VOCIS – Cagliari 2004). A urmat cursurile de vară în cadrul «Atelierului de Muzică Germană» condus de Stephen şi Eckart Schlandt, Festivalul Coral Braşov, organizat de Asociaţia Internaţională „À coeur joie“ / concert de muzică germană susţinut la Biserica Neagră. A fondat formaţia corală Encanto cu care a susţinut (în calitate de dirijor) numeroase concerte precum și corul de tineri Ave Maria al cărui dirijor este din 1999. Obține Diploma de Onoare pentru performanţă artistică deosebită în Stagiunea de Concerte GAUDEAMUS 2004, organizată de către Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora“. Se remarcă printr-o bogată activitate concerstistică și educativă, fiind totodată organizatoare de evenimente cu profil artistic.

Profesor de pian: Ştefan Lovin, licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, Facultatea de Compoziţie Muzicologie şi Pedagogie Muzicală, secţia pedagogie muzicală, master în interpretare muzicală, secţia pian. Pianist de jazz, interpret de muzică clasică și compozitor, Ștefan Lovin s-a făcut remarcat ca muzician începând cu Festivalul de jazz de la Sibiu, 2005. Au urmat Festivalul de jazz de la București din același an, EUROPAfest edițiile 2006 (în cadrul galei de la Ateneul Român) și 2016 (Teatrelli – în duet cu Stefano Latteri – Italia), Festivalul de muzică contemporană ediția 2008, proiectul solistic Reimagining Bach și multe altele. Este angrenat în multe recitaluri solo, activând în duete pian – percuție și proiecte de jazz modern cu dans contemporan. În calitate de profesor de pian, a obținut numeroase premii și distincții cu elevii săi, la concursuri de profil.

Profesor educaţie muzicală şi cor: Silvia Maxim, licenţiată a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, secţia pedagogie muzicală, absolventă a Masterului “Educaţie muzicală contemporană” din cadrul aceleiaşi facultăţi, membră a Corului Naţional de Cameră Madrigal.

Profesor de teatru: Cristian Negoescu, licenţiat în Arte Vizuale şi Cinematografice, Universitatea Media Pro Bucuresti, Sectia Regie; licenţiat în Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” Bucuresti, sectia Inginerie Economică; regizor de Teatru şi Film premiat şi participant la festivaluri naţionale şi internaţionale (New York, Cannes, Sarajevo, Brasov, Bucuresti etc.)

Profesor Teatru Improvizație: Radu Moldovan, absolvent al U.N.A.T.C. “I. L. Caragiale”, specializarea Păpuşi-Marionete, master în Tehnologii digitale în spectacolul de animaţie, curs de educaţie non-formală.

Profesor de desen/pictură: Magda Morozan, licenţiată a Universităţii de Arte Bucureşti, Facultatea de arte decorative si design, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania; expoziţii în ţară şi străinătate.

Profesor de desen/pictură: Cristina Grigoroiu, licenţiată a Universităţii de Arte Bucureşti, Facultatea de arte decorative şi design, master în Design textil.

Profesor de desen/pictură: Ioana Tudor – licențiată în scenografie- Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale- București, master- Tehnologii Digitale în Arta Spectacolului de Animație- U.N.A.T.C. București. A realizat scenografia spectacolelor “Alice în Țara Minunilor” și “Frumoasa din pădurea adormită” jucate pe scena teatrului Anton Pann (Rm. Vâlcea) și “Motanul încălțat” (Teatrul Gulliver- Galați).

Scoala Europeana Despre SEB Despre SEB Echipa SEB

Personal didactic auxiliar si nedidactic

Economist: Minerva Cristina Ene, absolvent Facultatea de Finanţe şi Contabilitate, Universitatea “N. Titulescu”, specializarea Finanţe şi Bănci

Asistent manager: Mihaela Ioan, Absolventa a Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative, Studii postliceale specializarea “Cultura”, cursuri de specializare: Inspector resurse umane, Management educational-TIC, Managementul comunicarii interne, cursuri de perfectionare pe domeniul secretariat.

Recepționeră: Alexandra Ceacarevici, absolventă a Universității Romano-Americană, Facultatea de Studii Economice Europene. Experiența profesională – asistent manager 3 ani; document Controller 1 an și jumătate – licență Charisma.

Recepționeră: Florentina Voina, absolventă a Universității de Drept si Administrație Publică “Spiru Haret“– București, Facultatea de Drept , specializarea “Drept“; cursuri de specializare: Inspector resurse umane, experiență în departamentul Secretariat – 8 ani.

Bibliotecar: Antonia Bonca – absolventă a Faculty of Toronto, cu gradul Master of Library Science obtinut la Faculty of Information and Library Science. Absolventă a Facultății de Filologie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția română-engleză. În cadrul Facuty of Education la University of Toronto, a obținut diploma de predare English as a Second Language și a predat mai ales adulților cursul Individual and Society. Absolventă a colegiului George Brown din Toronto cu specializarea de editor. Translator și editor a unor lucrări de lingvistică și beletristică (Noam Chomsky “Necessary Illusions,” Aldous Huxley “Doors of Perception,” Brave New World Revisited,” etc. și editare de lucrări de psihologie și sociologie.) Experiență de lucru ca profesor ESL, bibliotecar și arhivar în Toronto și Hamilton Ontario, Canada. A predat limba engleză la liceul Ady-Șincai din Cluj-Napoca și o serie de centre de limbi din București. A lucrat la alcătuirea testelor TOEFEL, TESL și varianta canadiană COPE.

Bibliotecar: Cornelia Pascu – absolventă (1991) a Universității București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea engleză-franceză. Formare – Train of trainers. Experiență: Trainer limba engleza în Romtelecom peste 17 ani, la Colegiul Nautic Român – Mogoșoaia, freelancer la Eucom, traducător autorizat de Ministerul Justiției, traducător-colaborator cu diferite edituri, cursuri biblioteconomie. Din 2014 până în 2018, bibliotecar la Colegiul Național Grigore Moisil.

Sef department tehnic si monitorizare: ing. Florin Liviu Ioan

Casier: Marinela Petre

Personal bucătărie: Elena Borozan, Doina Bărbuş, Dona Valerica, Elena Tănase, Constantin Marioara

Personal întreţinere: Aura Drăghiciu, Răileanu Georgeta, Constantin Mărioara, Liliana Nemţeanu, Daniela Mocanu, Mirela Hirieala

Cabinet medical:
dr. Clara Radu, as. Cornelia Ionica, as. Iuliana Patriciu

Electrician: Mihai Padurariu

Soferi: Ştefan Marin, Marian Hanu, Dumitru Vizitiu, Daniel Pasalan, Andrei Vizitiu, Ionut Oprea, Gheorghe Toma

#updates

#stamacasa

mar, 24Școala online

La școală,

Mar, 17dar nu rămânem acolo

Atenție!

Mar, 17Informații de interes

Miresme

Feb, 26Semne de primăvară

toate noutatile
#cafeteria

Alegerea noastră zilnică pentru un meniu delicios și echilibrat.

consultă meniul
MagiCamp

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more