Scoala Europeana Admitere

Costuri

9 September 2018

Taxele de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019

 Clasa pregătitoare – (program 8:30-14:30)  7.875 €
 Clasa pregătitoare – (program 8:30-18:10)  8.925 €
 Clasele I-VIII  8.925 €
 Clasele IX-XII  8.925 €
 Liceu (Bacalaureat International) – anul I IB/DP  12.500 €
 Liceu (Bacalaureat International) – anul II IB/DP  11.500 €
 Taxa de evaluare dosar si inscriere (aplicabila elevilor noi)  600 €

 

Cheltuieli suplimentare:

 • manuale şcolare, culegeri, materiale pentru cursurile de arte plastice asigurate de scoala, in cuantum de 200 €, cu exceptia claselor de Liceu (Bacalaureat International) – anul I si II;
 • pentru participarea la diverse concursuri;
 • uniforma şcolară, costumul de sport şi costume pentru serbări, furnizate prin intermediul şcolii, sau achizitionate direct de parinti;
 • spectacole, excursii şi tabere;
 • anumite cercuri in intervalul orar 16-18 (informativ, puteţi consulta lista cercurilor cu plată valabile în anul şcolar 2016-2017, la rubrica Educatie / Activitati extrascolare);
 • transportul: la cerere şi în limita posibilitatilor, SCOALA asigură transportul elevilor către şi de la şcoală.

Detaliile modalităţii de plată:

 1. 20% din Taxa anuala, prima transa, se achita odată cu aprobarea cererii de înscriere, impreuna cu taxa de inscriere, sume nereturnabile în cazul renunţării sau transferului;
 2. restul de 80% din Taxa anuala  se achită  în 8 (opt) transe egale, începand cu 2 septembrie 2018, până în 2 aprilie 2019 sau integral la înscriere ;
 3. plata manualelor şcolare, culegeri, materiale pentru cursurile de arte plastice, furnizate în luna septembrie prin intermediul şcolii, iar plata făcându-se odata cu a doua transa scadenta in luna septembrie; cuantumul acestei cheltuieli este de 200€ pentru clasele 0-XII, mai putin clasele de Liceu (Bacalaureat International) – anul I si II;
 4. plata transportului se face in 2 transe egale, prima transa pana cel mai tarziu data de 15 mai 2018, iar transa a 2 pana cel mai tarziu data de 15 ianuarie 2019;
 5. plata orelor de cercuri se face semestrial, până la data de 15 octombrie 2018  pentru semestrul I şi până la data de 15 februarie 2019, pentru semestrul II;
 6. sumele se achita în lei, la cursul BNR din data de 2 a fiecarei luni, dar nu mai putin de 4,7 ron / euro ;
 7. se acordă o reducere de 15% pentru parintele care are 2 copii/elevi înscrişi la Scoala;
 8. se acordă o reducere de 20% pentru parintele care are 3 sau mai multi copii /elevi înscrişi la Scoala ;
 9. incepand cu al cincilea an petrecut la SCOALA, se acorda o reducere de fidelizare de 1% din taxa anuala, pentru fiecare an de scolarizare, urmator celor 4.

Taxa scolara include: 

 • toate cursurile obligatorii pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, din curriculum-ul MEN;
 • ore suplimentare la limba română, matematică și limba engleză;
 • pregătiri suplimentare pentru aprofundarea cunoştinţelor ;
 • pregătiri suplimentare pentru performanţă şi participare la concursuri şcolare;
 • anumite cercuri din intervalul orar 16-18;
 • pregătire pentru examenele de limbi străine (Cambridge, IELTS, DELE, DELF, Zertifikat Deutsch)
 • pregătire pentru examenul ECDL;
 • ore de consiliere pentru elevi şi părinţi
 • semninarii, lectorate, workshop-uri, activitati de tipul « Scoala Parintilor »;
 • supraveghere, control și tratament medical pe toată perioada programului (un medic generalist, un medic pediatru și o asistentă medicală);
 • rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinţilor: rapoarte periodice de progres, rapoarte semestriale si rapoartele profesorilor consiglieri;
 • 2 mese principale şi 2 gustări / zi;
 • paza asigurată non-stop;
 • recompense pentru elevi;
 • serbări şi evenimente organizate de şcoală, cuprinse în programul de activităţi extraşcolare;
 • informare şi consultanţă privind orientarea în carieră.

Oferta educationala detaliata este prezentata in Acordul Financiar.

Inscrierea incepe in luna ianuarie 2018, iar reinscrierea elevilor SEB are loc in perioada 15 martie 2018 -15 aprilie 2018.

The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate's Diploma Programme (DP) is a two-year academically challenging programme designed to meet the educational requirements of students between the ages of 16 and 18.

find more