Scoala
Europeana
Bucuresti

  MENU

Postat la:

Perioada de derulare: decembrie 2009

Obiective: sensibilizarea elevilor faţă de nevoile copiilor defavorizaţi.

Activităţi:
diseminarea informaţiilor privind proiectul, strângerea de hăinuţe, dulciuri, cărţi, jucării etc, la nivelul şcolii, într-un spaţiu special amenajat, oferirea materialelor colectate unei şcoli defavorizate, iniţierea unui parteneriat educaţional cu şcoala respectivă.

Postat la:

Face parte din campania „Nu ignora pericolul schimbărilor climatice!” realizat în colaborare cu WWF (World Wide Fund for Nature) la nivel regional, fiind organizate evenimente în mai multe oraşe din România, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, Cehia, Polonia.

Perioada de derulare: februarie 2010

Participanţi: elevii SEB

Obiective: conştientizarea şi educarea publicului cu privire la cauzele schimbărilor climatice şi a modului în care acestea afectează viaţa fiecăruia dintre noi, prezentarea opţiunilor pentru un comportament prietenos cu mediul: modalităţi de reducere a consumului de energie, energiile alternative, tehnologia hibrid etc.

Activităţi: participarea elevilor SEB la activităţile interactive propuse de organizatori, parcurgerea materialelor informative,  vizionarea de documentare, implicarea în concursuri cu premii.

Postat la:

Perioada de derulare: octombrie 2009-iunie 2010

Participanţi: clasele I-III

Obiective: redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale; creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice zonei în care trăiesc; dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale.

Activități: Schimb de scrisori (CD-uri) între cadrele didactice, în care este prezentată şcoala, schimb de scrisori între elevii implicaţi în proiect (prin intermediul acestora elevii încearca să se cunoască), schimb de creaţii literare şi plastice, schimb de portofolii realizate de elevi, schimb de felicitări, cu ocazia zilei de 1 Martie, între elevii implicaţi în parteneriat (mărţişoarele vor fi lucrate de elevi la clasă, în cadrul orelor de abilităţi practice), Sǎrbǎtoarea Paştelui – mesaje, felicitǎri, impresii, excursie – schimb de experienţă cu elevi şi cadre didactice la Fărcăşeşti și  excursie  -  schimb de experienţă cu elevi şi cadre didactice la Bucureşti

Postat la:

Perioada de derulare: octombrie 2009 – aprilie 2010

Partenerii proiectului: Asociaţia Greenitiative, Centrul de Informare ONU România, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Solar Solidarity (Belgia), WWF Programul Dunăre-Carpaţi, Agenţia de Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Bucureşti

Susţinători: Romsir, RAO, RANEvents; parteneri media – Revista Cutezătorii şi Revista Green Report

Beneficiarii proiectului

Publicul ţintă:

 • Elevii şi profesorii din şcolile şi liceele participante
 • Delegaţia României la Copenhaga, parlamentari şi europarlamentari români, oficiali şi funcţionari din administraţia locală

Beneficiarii direcţi ai proiectului:

 • 15 şcoli şi licee din Bucureşti implicate în proiect, printre care şi Şcoala Europeană Bucureşti
 • Administraţia locală răspunzătoare de finanţarea cheltuielilor cu modernizarea şi întreţinerea respectivelor instituţii de învăţământ (primăriile de sector şi Primăria Generală a Municipiului Bucureşti)

Beneficiarii indirecţi:

 • Familiile elevilor participanţi la proiect
 • Comunitatea locală

 

Obiective:

 • Realizarea unui kit educativ multimedia pus gratuit la dispoziţia şcolilor şi liceelor participante în proiect, adaptat pentru două grupe de vârstă : 10-14 şi 15-18
 • Colaborarea cu cel puţin cinci profesori/învăţători din fiecare instituţie de învăţământ  pentru buna diseminare a mesajului proiectului şi identificarea a cel puţin cinci elevi din fiecare instituţie care să poată susţine ei înşişi, prin metoda peer-to-peer, proiecţiile media interactive pentru colegii lor.
 • Realizarea de către elevii din echipa de proiect a fiecărei şcoli participante a unei lucrări comune care să transmită mesajul lor pentru delegaţia României la COP15
 • Derularea programului educativ (lecţii demonstrative, vizionarea documentarelor, seminarii, activităţi creative, dezbateri) în şcolile şi liceele participante cu implicarea a cel puţin 3000 de elevi şi a 100 de profesori.
 • Organizarea unei expoziţii  la Casa ONU din Bucureşti cu lucrările realizate de elevii participanţi la proiect în perioada premergătoare COP 15
 • Transmiterea către toate cele 6 primării de sector şi către Primăria Municipiului Bucureşti a listelor de recomandări pentru investiţii în creşterea eficienţei energetice a instituţiilor de învăţământ

Activităţi:

1. Activităţi educative şi de diseminare:

  • instruirea coordonatorilor
  • sesiunile de instruire organizate de Greenitiative în fiecare şcoală participantă
  • prezentările multimedia interactive susţinute de elevii şi profesorii participanţi
  • proiecţiile de documentare (Home, Un adevăr incomod, The Age of Stupid)
  • activităţile practice şi creative incluse în proiect (realizarea panourilor cu mecanisme fotovoltaice, elaborarea listei de propuneri pentru reducerea amprentei de carbon a şcolii)

  2. Activităţi de sincronizare a agendei publice româneşti cu cea a UE si ONU:

   • organizarea unei expoziţii la Centrul de Informare ONU cu titlul “Mesaje pentru Copenhaga” cu panourile realizate de elevi
   • transmiterea către primăriile de sector şi către Primăria Generală a propunerilor de îmbunătăţire a infrastructurii şcolare menite să-i reducă amprenta de carbon şi continuarea dialogului pe această temă cu reprezentanţii administraţiei locale
   • participarea la evenimente globale precum Ora Pamântului sau Ziua Pământului
   • organizarea unei gale de premiere a şcolilor cu contribuţii excepţionale la proiect la care să participe autorităţile locale din sectorul respectiv, persoane publice, jurnalişti

   Postat la:

   Perioada de derulare: octombrie 2009-mai 2010

   Participanţi: clasele I-IV
   Proiectul îşi propune o nouă modalitate de abordare şi popularizare a Ştiinţelor Pământului. Elevii vor fi provocaţi să găsească explicaţii unor fapte şi fenomene geologice, explicaţii corespunzătoare vârstei şi nivelului lor de cunoştinţe. Partea aplicativă a proiectului constă în experimente simple care vizează să le fixeze noţiunile elementare şi să le explice fenomenele care se petrec frecvent chiar în spaţiul apropiat lor fără ca ei să fie conştienţi de acest lucru.

   Obiective: dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător; folosirea cunoştinţelor acumulate în cadrul altor activităţi; cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a noi termeni ştiinţifici;

   Activități:

   „Calendarul” planetei.

   Descriere: în cadrul lecţiei copiii vor face cunoştiinţă cu Sistemul Solar. Le vor fi prezentate imagini şi informaţii despre Soare, planete, comete, asteroizi dar şi despre “calendarul” anotimpurilor, mişcările Pământului în Sistemul Solar, mişcarea şi fazele satelitului natural (Luna).

   „Oul” galactic.

   Descriere: în cadrul lecţiei copiii vor afla că structura planetei noastre este asemanătoare cu cea a unui ou, având posibilitatea astfel să înţeleagă că scoarţa Pământului (la fel ca şi coaja oului) este foarte subţire în comparaţie cu ... interiorul (mantaua şi nucleul).

   „Laboratorul” munţilor.

   Descriere: copiii vor fi antrenaţi într-o discuţie despre componentele scoarţei, despre tipurile de roci şi formele de relief; îşi vor îmbogăţi cunoştiinţele despre structura, compoziţia şi dinamica scoarţei terestre. Vor descoperi şi înţelege unde pot există vulcani şi unde se nasc diferitele tipuri de roci.

   “Maestrul” modelării.

   Descriere: în cadrul acestei lecţii copiii vor participa activ la recunoaşterea tuturor componentelor hidrosferei şi vor reconstitui circuitul apei. Vor afla acum şi care sunt implicaţiile acestui circuit, cum este modelat relieful, cum se formează peşterile sau cheile şi cum marea transformă ţărmurile.

   Dicţionar: ocean, mare, lac, râu, pârâu, izvor, albie, ploaie, gheaţă, eroziune, sedimentare, circuit apă.

   Lumea mineralelor.

   Descriere: lecţia se va desfăşura pe baza observaţiilor directe făcute de copii asupra mai multor eşantioane de minerale şi roci, urmărind mărimea, forma, combinarea acestora, discutându-se modul de formare: creşterea, durata creşterii şi locul unde s-a petrecut acest lucru. Copiii vor testa diverse minerale pentru a le descoperi proprietăţile şi pentru a înţelege tehnicile de determinare a acestora.

   Ce ne povestesc fosilele?!

   Descriere: plecând de la diversitatea actualei faune a planetei şi de la fosilele animalelor marine găsite pe crestele munţilor, din Himalaya până în Alpi, va fi discutată deriva continentelor şi transformarea mărilor în munţi. Copiii vor înţelege cum urmele fosile ne pot ajuta să reconstituim peisajele din trecut şi să întelegem cum a evoluat întreaga planetă.

   Pământul şi comorile sale.

   Descriere: plecând de la o serie de obiecte copiii vor descoperi din ce materii prime sunt făcute şi de unde provin acestea. În această lecţie copiii vor învăţa care sunt bogăţiile Pământului şi că nu numai pietrele preţioase şi petrolul sunt importante ci şi locurile unde există fosile sau roci deosebite, deoarece acestea pot fi exploatate în mod non-distructiv, prin geoturism.

   Cutremurul, frisonul Pământului?!

   Descriere: în cadrul lecţiei copiii vor viziona imagini despre efectele produse de diverse

   cutremure şi vor participa la mici experimente care să le sugereze cauzele acestui fenomen; vor afla care sunt regiunile de pe glob unde se produc cutremure, de câte feluri sunt, care sunt momentele principale ale unui cutremur şi cum pot fi ele studiate.    • 100% Iul 09  Promovabilitate 100% la examenele de Bacalaureat si Evaluare nationala!
    • AUR Iun 28  Ioana Popescu a obtinut medalia de aur la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru juniori!
    • ABSOLVIRE Iun 11  Ziua de vineri 8 iunie 2018, a reprezentat un moment deosebit pentru elevii din clasa a VIII-a, ultimul clopoțel.
    • EVENIMENT Mai 21  Vă provocăm să țineți ritmul cu noi la Seara Toboșarilor, pe 23 mai, la ora 18:30!

   SEB pe facebook