Perioada de derulare: octombrie 2005 – în prezent

Obiective
:
dezvoltarea spiritului de afaceri la elevii claselor I-V

Activităţi
:
ateliere de lucru pe grupe pe teme diverse: bunul cetăţean în comunitate, planificarea unui buget personal etc.