Acreditări ciclul primar:

 • autorizare de funcţionare  nr. 1060/ 30.07.2002 şi nr. 2014/ 12.12.2003
 • acreditat prin OM  4113 din 11.05.2009, modificat prin OM 4749 din 19.08.2009

An școlar 2017-2018:

Nr. clase pregatitoare: 4
Nr. cls. I: 3
Nr. cls. aII-a: 3
Nr. cls. aIII-a: 3
Nr. cls. aIV-a: 3
Număr total de clase: 16
Număr elevi în clasă: maxim 15

 

SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL CLASELOR / NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

SITUATIE STATISTICĂ

CLASE
PREGĂTITOARE

CLASE I

CLASE a II a

CLASE a III a

CLASE a IV a

TOTAL

TOTAL CLASE

4

3

3

3

3

16

TOTAL ELEVI:

48

35

43

41

43

210

 

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MECT şi reactualizat în 2005.La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne:

 • Regulamentul de ordine interioară
 • Regulile pentru elevi - stabilte în comun profesori-elevi
 • Codul de conduită al elevilor - valori comune
 • Codul de conduită pentru profesori - valori comune
 • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
 • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
 • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

 • procesul de evaluare respectă normele şi metodologiile MENCS;
 • suplimentar, școala și-a dezvoltat și o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
 • se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc.;
 • la interval de două luni calendaristice, părinţii primesc un raport periodic de progres, care conţine observaţii ale profesorilor şi măsuri ameliorative;
 • la finalul semestrului, şcoala pune la dispozitia părinţilor un raport de evaluare ce conţine observaţii şi comentarii ale învăţătorului clasei şi directorului şcolii, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
 • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
 • la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
 • nivelul academic este apreciat prin testări naţionale la finalul claselor a II a şi a IV a.


Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:

Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

a) apreciere verbală;
b) evidențiere în fața colegilor de clasă;
c) evidențiere în fața colegilor de școală;
d) acordarea unei diplome sau altor distincții;
e) scrisori de felicitare adresate părinților;
f) premierea cu diferite ocazii;
g) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.);
h) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întâlniri, evenimente etc.;
i) menționarea numelor în materialele informative ale școlii;
j) acordarea de premii speciale din partea școlii;
k) acordarea titlului de Elevul lunii
l) acordarea unei burse de merit începând cu elevii clasei a VII-a.