Acreditări ciclul liceal:

Autorizare de funcţionare prin OM nr. 4765/20.08.2009

Profil şi specializări:

În anul școlar 2017-2018, la SEB vor învăța:

Forma de învatamant

Anul de studiu

 Filiera/Profilul

Specializare

Nr. de clase

Zi

IX

 Teoretică/Real

Știinte ale naturii -bilingv engleză

1 clasă

Zi

IX

 Teoretică/Real

Matematică-Informatică -bilingv engleză

1 clasă

Zi

X

 Teoretică/Real

Știinte ale naturii -bilingv engleză

1 clasă

Zi

X

 Teoretică/Uman

Știinte sociale- bilingv engleză

1 clasă

Zi

XI

 Teoretică/Real

Știinte ale naturii -bilingv engleză

1 clasă

Zi

XI

 Teoretică/Uman

Filologie- bilingv engleză

1 clasă

Zi

XII

 Teoretică/Real

Matematică-Informatică  -bilingv engleza

1 clasă

Zi

XII

 Teoretică/Uman

Filologie -bilingv engleză

1 clasă

Zi

XI

 Programul de Diplomă (DP) pentru susținerea Bacalaureatului Internaţional.

DP

1 clasă

Zi

XII

 Programul de Diplomă (DP) pentru susținerea Bacalaureatului Internaţional.

DP

1 clasă


Cu excepția claselor a XI-a și a XII-a, în sistem IB (Bacalaureat International), toate celelalte clase funcționează în regim bilingv limba engleză.

De ce SEB şi nu un alt liceu?

Optând pentru Liceul SEB, elevii de gimnaziu îşi pot continua studiile într-o unitate de învăţământ particular renumită pentru o ofertă educaţională de excepţie ale cărei standarde de calitate au fost deja probate de mai bine de 10 ani de existenţă pentru nivelurile primar şi gimnazial.

Rezultatele remarcabile obtinute la examenele finale sustinute de primii absolventii SEB ai ciclului liceal confirma pregatirea academica de calitate de care beneficiaza elevii Scolii Europene:

La clasa a 12-a - Bacalaureat romanesc:

 • Promovabilitate 100%
 • Media generala cu care elevii au promovat examenul de bacalaureat este 9,23 (dupa contestatii).
 • Din cei 12 absolventi, 10 elevi au obtinut media de bacalaureat peste nota 9, unul dintre ei are media peste 8.90 si un elev cu media 8,20.
 • 4 dintre elevi au obtinut note de 10 la discipline precum limba romana, matematica, istorie si logica.

 La clasa a 12-a – Programul de Diplomă IB:

 • Promovabilitate 100%
 • Toți cei 6 elevi au obținut peste punctajul considerat ca medie internationala (30 de puncte).
 • Trei dintre acestia au obținut punctaje cu care pot accesa univesități de top precum Cambridge, Oxford sau Harvard. Un plus de valoare pentru elevii SEB care au susținut acest tip de Bacalaureat este și faptul că ei vor avea o diploma bilingva - cea mai prestigioasa diploma de acest tip.


Oferta de liceu a SEB se remarcă prin:

 • implementarea unui curriculum complex care, având la bază curriculumul românesc, completat cu elemente din curriculumul britanic şi din cel al şcolilor internaţionale europene, astfel încât un absolvent de liceu SEB se poate înscrie la instituţii de învăţământ superior atât din România, cât şi din străinătate. Pentru detalii privind curriculumul click aici. (catre butonul CURRICULUM-PREZENTARE GENERALA)
 • studiul limbii engleze care deţine un procent semnificativ în curriculum şi care îi pregăteşte pe elevi pentru eventuala continuare a studiilor în străinătate, inclusiv prin predarea unor discipline în limba engleză şi susţinerea la sediul şcolii a examenelor Cambridge;
 • atenţie maximă acordată pregătirii fiecărui elev lucru posibil atât datorită numărului mic de elevi din clasă, cât şi unor programe specifice de urmărire a progresului școlar şi sprijin suplimentar acordat de profesori pentru atingerea standardelor curriculare;
 • introducerea începând cu clasa a XI-a a pregătirii specifice bacalaureatului internaţional – IBO şi susținerea acestui tip de bacalaurea pe lângă bacalaureatul românesc click aici. (catre butonul IBDP)
 • sprijin acordat elevilor pentru a primi informaţii privind studiile universitare în străinătate şi întocmirea dosarelor de bursă de studii;
 • organizarea la nivelul SEB a unor activităţi specifice de educaţie care să faciliteze îndeplinirea condiţiilor de admitere în instituţii de învăţământ din străinătate;
 • calitatea profesorilor care sunt atent selecţaţi şi sprijiniţi să îşi facă meseria cu devotament şi implicare devotament şi implicare;
 • mediul fizic şcolar care este unul modern, cu grad maxim de siguranţă şi cu numeroase facilităţi adaptate vârstei şi preocupărilor elevilor de liceu - bibliotecă, sală de relaxare, teren de sport etc.;
 • climatul educţional prietenos în care relaţiile între profesori şi elevi sunt bazate pe respect reciproc şi valori commune;
 • încurajarea şi spijinirea activităţilor de performanţă prin organizarea de pregătiri suplimentare şi participarea la o gamă variată de concursuri şi olimpiade şcolare;
 • demersuri care vizează dezvoltarea personală a elevilor şi posibilitatea de a-şi cultiva talente, înclinaţii şi pasiuni: o gamă variată de cercuri/cluburi şi activităţi extraşcolare, inclusiv tabere în străinătate;
 • oportunitatea acordării de consiliere psiho-pedagogică pentru depăşirea problemelor specifice vârstei şi dezvoltarea ca adolescenţi responsabili;
  sistem complex de evaluare a elevilor şi informare a părinţilor în ceea ce priveşte progresul academic, atitudinea şi conduita;

Modalitatea de admitere:

Admiterea la Liceul SEB se face în urma parcurgerii următoarelor etape:

 • transmiterea unui e-mail, care să conţină datele de contact ale părinţilor (număr de telefon si e-mail) şi numele si prenumele elevului;
 • serviciul secretariat al SEB va contacta părinții in vederea stabilirii unui interviu cu directorul școlii - interviul are loc la sediul SEB cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii prin cabinetul de consiliere;
 • testarea elevului (în aceeași zi cu interviul) în care vor fi verificate în scris cunoştinţele generale de limba engleză şi limba română pentru clasa de filologie şi, respectiv, de limba română, limba engleză şi matematică pentru clasa de matematică-informatică sau științele naturii.
 • pentru liceu este necesar ca elevul să susţină proba de verificare a cunostintelor de limba moderna (engleza), pentru admiterea în clasa a IX-a, cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne de circulatie internatională. Examenul se sustine în centre stabilite de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conform calendarului de admitere.

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la SEB pe baza unui dosar care cuprinde:

 • cererea de înscriere;
 • acordul financiar
 • acordul cadru de parteneriat pentru educaţie;
 • copia certificatului de naştere al copilului;
 • copie actului de identitate al unuia dintre parinti;
 • cererea de transfer (pentru elevii care se transferă de la alte școli);
 • foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior
 • fişa medicală si fișa medicala tip SEB;
 • alte documente solicitate de SEB, în funcţie de situaţie;

Pentru detalii privind facilităţile acoperite de taxă, accesaţi rubrica Taxe şi înscrieri de pe site-ul SEB.

Informaţii privind programul de studii, admiterea şi taxele şcolare se pot obţine de la secretariatul şcolii, zilnic între orele 09:00 - 17:00.