Acreditări ciclul gimnazial:

Acreditat cu Ordinul MECTS nr. 4750/24.08.2010

In anul şcolar 2017-2018, la SEB vor invăța:

Nr. cls. aV-a: 3 clase intensiv engleză
Nr. cls. aVI-a:
3 clase intensiv engleza
Nr. cls. aVII-a: 3 clase intensiv engleza
Nr. cls. aVIII-a
: 3 clase intensiv engleza
Număr total de clase: 12 clase

Reguli și regulamente:

Conform legii, SEB funcţionează dupa Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MEN. La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne :

 • Regulamentul intern
 • Regulile pentru elevi-stabilte în comun profesori-elevi
 • Codul de conduită al elevilor –valori comune
 • Codul de conduită pentru profesori-valori comune
 • Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
 • Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
 • Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:

 • metodologia de evaluare respectă normele şi metodologiile MEN;
 • suplimentar, școala și-a dezvoltat şi o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
 • se folosesc metode moderne de evaluare:proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc.;
 • pe parcursul fiecărui semestru, părinții primesc două rapoarte periodice de progres care conţin aprecieri ale cadrelor didactice cu privire la gradul în care au fost atinse obiectivele propuse la fiecare disciplină;
 • la finalul semestrului, şcoala pune la dispozitia părinţilor un raport de evaluare ce conţine observaţii şi comentarii ale profesorilor și dirigintelui fiecărei clase referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
 • fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
 • la începutul anului şcolar, fiecare elev trece prin testări iniţiale;
 • nivelul academic este apreciat şi prin evaluări naționale la clasa a VI-a și respectiv la finalul clasei a VIII-a.

 

Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:
Pentru rezultate  bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :

 • evidenţierea în cadrul întâlnirilor de luni ;
 • acordarea de recompense (excursii, obiecte pentru clasă etc.) ;
 • acordarea titlului de Elevul lunii
 • organizarea de activităţi distractive (petreceri, carnavaluri etc.) ;
 • acordarea de diplome şi premii pentru câştigarea unor concursuri organizate la nivelul şcolii sau de diverse organizaţii;
 • premierea la finalul anului şcolar în cadrul unor ceremonii speciale în care se acordă premii şi menţiuni în ordinea mediilor generale şi diplome pentru rezultate deosebite la concursuri şcolare;
 • premierea elevilor care au obţinut rezultate foarte bune la olimpiadele şi concursurile şcolare;
 • scrisori de felicitare părinţilor.