• SEB a fost înfiinţată în anul 2001, de un mic grup de părinţi entuziaşti (printre care si membrii fondatori) ce și-au dorit pentru copiii lor o alternativă mai bună de învăţare la învăţământul de stat

• Obţine autorizația de funcționare pentru învățământul primar în anul următor - autorizație de încredere seria A, nr.000471 din 10.09. 2002. 

• Până în 2005, a funcționat într-o vilă închiriată din str. Stefan Sănătescu şi s-a dezvoltat an de an, devenind o prezenţă activă în peisajul învăţământului particular bucureștean. 

• Începând cu anul şcolar 2005-2006, şcoala se mută într-un sediu propriu, dotat la standarde europene şi situat într-o zonă de excepţie, foarte aproape de Casa Presei Libere (str. Băiculești nr. 33)

• În acelaşi timp, se reconsideră strategia managerială si se dă startul unei noi etape în dezvoltarea instituției, cu un management profesionist, un număr de 90 de elevi, 8 clase și 45 de angajați (proprii si colaboratori). 

• În octombrie 2005, SEB obține autorizația de funcționare pentru ciclul gimnazial – numărul 1049 din 01.09.2005 și școlarizează prima clasă de gimnaziu-clasa a V-a. 

• În anul 2008-2009 este acreditat ciclul primar în urma procesului de evaluare derulat de ARACIP/MECI prin OM nr.4113 din 11.05.2009, modificat prin OM 4749 din 19.08.2009.

• În iulie 2009, în urma evaluării experţilor ARACIP, se acordă autorizaţia de funcţionare pentru liceu, profil real şi umanist prin OM nr. 4765/20.08.2009.

• În anul şcolar 2009-2010, numărul elevilor înscrişi ajunge la 257, iar echipa personalului cuprinde 85 de persoane. Tot în acest an școlar  SEB, în urma procesului de evaluare derulat de ARACIP/MECI obține acreditarea pentru ciclul gimnazial,  conform O.M. 4750 din 28.08.2010.

• În anul școlar 2010-2011 se înființează  primele clase de liceu si anume o clasă profil real, specializarea matematică – informatică, bilingv engleză si o clasa profil umanist, specializarea filologie - bilingv engleză.

• La finalul anului școlar 2011-2012, numărul elevilor înscrişi în Școala Europeană este de 273. Tot în acest an Școala Europeană București este acceptată în mod oficial ca şcoală candidată pentru Programul de Diplomă (DP).

•  Anul școlar 2012-2013 este pentru SEB un an cu foarte multe realizări:

- Obținerea autorizației pentru desfășurarea Programului de Diplomă în vederea susținerii Bacalaureatului Internațional  (2 vizite de acreditare)

- Pregatirea cadrelor didactice pentru implementarea programului IB – 15 cadre didactice au urmat cursuri in Bruxelles, Reading, Dublin, Barcelona, Berlin, Paris

- Achiziționarea de aparatura de laborator (biologie si matematică) pentru cabinetul de științe

- Achiziționarea terenului pe care va fi ridicat un nou sediu al școlii si inițierea demersurilor pentru obținerea autorizației de construcție

- Inființarea unei clase de matematică performanță

- Inființarea unui cabinet nou de informatică (16 unități noi) 

- Introducerea orelor de informatică la gimnaziu 

Dinamica efectivelor de elevi

Numărul de elevi a crescut constant la SEB datorită procesului didactic de calitate oferit de şcoală si a afirmării şcolii în sistemul şcolilor private şi a încrederii părinţilor. Astfel,  la începutul anului școlar 2013-2014 în Școala Europeană se aflau înscriși un număr de 379 copii distribuiți în 31 de clase organizate după curricula învățământului românesc și o clasă ce desfășoară Progamul de Diplomă în vederea susținerii bacalaureatului internațional. 

Dinamica de personal

De-a lungul timpului, ca urmare a creşterii numărului de elevi înscrişi, numărul de personal didactic şi auxiliar, angajat, a cunoscut o creştere semnificativă, astfel: