Misiunea Cabinetului de consiliere

 

Prin activitatea sa,  cabinetul de consiliere al Şcolii Europene Bucureşti îşi propune să creeze o atitudine pozitivă a elevilor faţă de propria persoană, şcoală, familie şi comunitate.

 

Obiective generale

 

1. Asigurarea  asistenţei psihopedagogice a elevilor în vederea dezvoltării libere, integrale şi armonioase a elevului, în formarea personalităţii autonome şi creative.
1.1 Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană.
1.2 Dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea deprinderilor de interacţiune socială.
1.3 Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării propriei sănătăţi fizice şi mentale.
1.4 Dezvoltarea unor tehnici eficiente de învăţare şi management al învăţării.
1.5 Dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei.

2. Consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice în dificultăţi de relaţionare cu copilul şi adaptare şcolară.

 

3. Asigurarea calităţii şi eficienţei activităţii specifice cabinetului de asistenţă psihopedagogică.

 

4.  Iniţierea şi derularea de  proiecte educaţionale adaptate la nevoile şcolii şi care să sprijine atingerea ţintelor strategice din Proiectul de dezvoltare instituţională al SEB

 

Servicii oferite:

  • Consilierea individuală a copiilor școlii
  • Consiliere de grup pe diferite teme în funcţie de nevoile claselor
  • Consiliere parentală
  • Asistenţă psihopedagogică acordată părinţilor şi  cadrelor didactice
  • Activităţi de observare a elevilor la clasă (în timpul orelor de curs) şi în afara ei ( teren de joacă,  pauze, prânz, activităţi extraşcolare)
  • dezvoltarea de  proiecte și campanii la nivelul școlii
  • Completarea Rapoartelor de Consiliere şi Orientare Şcolară pentru elevii claselor I-VIII
  • Selecţie copii, interviuri cls I / transferuri copii nivel primar şi gimnaziu

Consilieri școlari:

Prof. Rănaciu Florența - coordonator al cabinetului de consiliere
Prof. Alexandri Liliana
Prof. Toth Alina
Prof. Rodica Cristescu
Prof. Paula Irimia
Prof. Irina-Andreea Ducu