Preşedintă Asociaţia ASEB: Ileana Bivolaru, licenţiată în limbi şi literaturi străine a Universităţii Bucureşti, experienţă în sisteme educaţionale occidentale.

Manager financiar ASEB: Laura Munteanu, licenţiată în management a Academiei de Studii Economice Bucuresti, cu o experienţă de peste 20 de ani în activitatea financiar contabilă, în top management-ul unor companii multinaţionale renumite; alte licente: CECCAR, Open University – Accounting for Managers,  Bursa Monetar Financiara- Sibiu - controller si broker, Total Soft - project manager, ANEVAR - expert evaluator.

Director ASEB: Alina Lipovan profesor IBDP - TOK, licenţiată în limba engleză a Universităţii de Vest Timişoara, master în traductologie, studii de anglistică şi americanistică, Universitatea de Vest Timişoara, examinator Cambridge pentru First Certificate şi Advanced Certificate, participantă la cursuri naţionale şi internaţionale, Teaching Knowledge Test.

Director ASEB: Liliana Alexandri, Facultatea de Psihologie, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Universitatea „Spiru Haret”, Psihoterapie şi hipnoză clinică, Programare Neuro-Lingvistică, Formator Educaţia Adulţilor.

Director Tehnic şi Administrativ: Anda Maria Căpăţînă, absolventă a Facultăţii de Drept "N. Titulescu", Universitatea din Craiova, master în specializarea "Ştiinţe penale", cursuri perfecţionare calculatoare.

Director SEB: Nicoleta Dina - Profesor gradul I, licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Fizică, Doctor în Stiinte specializarea Fizica Educationala, studii postuniversitare specializarea Informatică, Facultatea de Matematică- Universitatea Bucureşti, cursuri de Managementul proiectelor si Manangementul accesarii fondurilor europene –Academia de Studii  Economice Bucuresti, cursuri de pregătire pentru disciplinele “Om şi societate” şi “Educatie antreprenorială în cadrul Programului Junior Achievement”, destinat Studiului Economiei de Piaţă în Invăţământul Preuniversitar, curs Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, organizat de Intel prin CCD, cursuri de pregătire şi dezvoltare profesională în domeniul Curriculum-ului Naţional.

Director adjunct SEB - învăţământ primar: Andreea-Adina Stancu, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”-Tg-Jiu, specializarea învăţător-educatoare, licenţiată a Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti, specializarea Geografia Turismului, licențiată a Facultății de Litere a Universității Spiru Haret, a urmat cursuri de perfecţionare în specialitate: Învăţare prin cooperare - Step by step, Evaluarea în Învățământul Primar, Metode active de implicare a elevilor în lecţie -British Council şi CCD, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST - Character First Training Institute și CCD, curs de perfecționare ca formator.

Director imagine: Ana Maria Panaitescu, licenţiată în Arte Plastice şi Decorative a Universităţii de Arte  Bucureşti, master în Pedagogia Artei, doctorand anul II în Arte Plastice, Decorative şi Design, Universitatea de Arte Bucureşti.

Coordonator departament limba engleză: Irina Bărburiceanu, licenţiată în limba şi literatura engleză a Universităţii Bucureşti, grad didactic definitiv, a absolvit cursuri de perfecţionare în specialitate –Teaching Young Learners, What is the value of testing, Transcurricular Approaches to teaching English; Motivating readers, English Speaking Union Conference, Bringing The world into the English classroom, Drama Techniques for the English Language Classroom-  England; Teaching Knowledge Test; RETA Conference, Multiple Intelligences.

Coordonator consiliere şi diriginţi: Florenţa Teodora Rănaciu, licenţiată în sociologie – psihologie a Universităţii Spiru Haret, master în consiliere şcolară în cadrul Universităţii Bucureşti, studii postuniversitare de psihologie clinică şi consiliere psihologică, cursuri de formare în domeniul consilierii şcolare, Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST - Character First Training Institute și CCD, membru ACROM (Asociatia Consilierilor Romani)

Coordonator programe şi proiecte educaţionale: Aura Tufeanu – profesor gradul I, absolvent al Facultatii de Biologie, Universitatea Bucuresti. Master specializarea “Biologia comparata a celulei normale si tumorale” la Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti. Cursuri de perfectionare: Cursul de formare in educatie pentru sanatate; Formator Crucea Rosie, Valori umanitare – Positive images; Cursuri IB Middle Years Programme si Diploma Programme.

Coordonator IB: Ana-Maria Obezaru, profesor de limba engleză, licenţiată în Filologie, absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, specializarea Engleză-Franceză, grad didactic II, masterand în Comunicare Managerială şi Resurse Umane, SNSPA Bucureşti, 2008-2010. Cursuri de formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate: Creative Teaching (Bonnie Tsai, Pilgrims UK) Active Learning Centre Uniscan, Pilgrims-CCD Piteşti; 2009-Workshop: NLP for Teachers (formator Monica Ralea), British Council şi Casa Corpului Didactic, Bucureşti; 2009: Workshop: Teaching Literature (formator Bianca Popa), British Council şi Casa Corpului Didactic, Bucureşti; Learning through Inquiry, American School of Bucharest; 2008: Methodology and  Language for Primary Teachers with focus on C.L.I.L. ( Content and Language Integrated Learning), Oxford, UK.

Coordonator Proiecte SEB și Social Media Specialist SEB: Ștefana Mireț, absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, absolventă a Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional- Universitatea Româno-Americană, Master în Managementul Proiectelor (SNSPA), Master în Management și Comunicare în Afaceri (SNSPA), participare la cursuri de perfecționare și formare continuă: Certificat Scriere proiecte pentru programulTineret în Acțiune, Cerificat Animație Socio-Educativă, Certificat Formator, Certificat Educație Nonformală, Coordonator proiecte Internaționale în Cehia, Franța, Suedia, British Council, Cerificat Ghid Turistic, Cerificat Lingvistic Cambridge Advanced- Calificativ A. Directoare Asociația Manieres- asociație care promovează dezvoltarea tienrilor și bunele maniere în prin educație nonformală