Profesor de geografie: Roxana Mocanu Enuş (responsabil arie curriculară) – profesor gradul II, licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie.

Profesor de istorie: Magda Stan – licenţiată în istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii Bucureşti, grad didactic I, master în management educaţional, experienţă ca director de şcoală. Este autor de manuale şcolare de istorie ( pentru clasele a IV-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a), lucrări auxiliare de istorie, soft educaţional implementat în sistemul naţional de educaţie, lucrări de specialitate. Ca expert în educaţie şi training a fost implicată în derularea a numeroase proiecte de dezvoltare a resurselor umane şi informatizare a învăţămâtului din România. Calificări în managementul de proiect şi formarea adulţilor.

Profesor de istorie: Nadia Sandu - profesor grad I, licenţiată a Universităţii ”1 Decembrie 1918"  Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea istorie - arheologie, master în Managementul Administraţiei şi Serviciilor Publice, cursuri de Evaluator 2000+, Metode interactive de predare şi evaluare.

Profesor de lb. latină: Guțescu Veronica - licențiată a Universitații București, Facultatea de Teologie Ortodoxă - Filologie clasică - limba latină, grad didactic - definitivat, cursuri de perfecționare.

Profesor de business and management, economie, ed. antreprenorială: Irina Ion - lector universitar în domeniul economic, cu un doctorat în domeniul economiei educației la ASE; specializată pe teme precum comportament organizațional, leadership și antreprenoriat. În afara experienței didactice, doamna Ion a lucrat de asemenea în mediul privat, de afaceri, cât și în cel guvernamental, în domeniul economic.

Profesor de filosofie şi logică, comunicare şi argumentare:  Pavel Grigore – doctorand în psihologie în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie ”Constantin Rădulescu-Motru", Academia Romȃnă, licenţiat în filosofie şi psihologie, Universitatea București, definitivat în învăţămȃnt, cursuri de perfecţionare în specialitate.