Profesor de geografie: Roxana Mocanu Enuş (responsabil arie curriculară) – profesor gradul II, licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie.

Profesor de istorie: Magda Stan – licenţiată în istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii Bucureşti, grad didactic I, master în management educaţional, experienţă ca director de şcoală. Este autor de manuale şcolare de istorie ( pentru clasele a IV-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a), lucrări auxiliare de istorie, soft educaţional implementat în sistemul naţional de educaţie, lucrări de specialitate. Ca expert în educaţie şi training a fost implicată în derularea a numeroase proiecte de dezvoltare a resurselor umane şi informatizare a învăţămâtului din România. Calificări în managementul de proiect şi formarea adulţilor.

Profesor de istorie: Nadia Sandu - profesor grad I, licenţiată a Universităţii ”1 Decembrie 1918"  Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea istorie - arheologie, master în Managementul Administraţiei şi Serviciilor Publice, cursuri de Evaluator 2000+, Metode interactive de predare şi evaluare.

Profesor de ed. civică: Mirela Stan, profesor gradul definitiv, absolventă a Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Filosofie şi Jurnalism, master în massmedia şi comunicare.

Profesor de lb. latină: Guțescu Veronica - licențiată a Universitații București, Facultatea de Teologie Ortodoxă - Filologie clasică - limba latină, grad didactic - definitivat, cursuri de perfecționare.