Scopul principal al Școlii Europene București este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:

  1. Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;

  2. Organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la  activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;

  3. Asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele  cooperării şi ale sprijinului reciproc;

  4. Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprii, printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente;

  5. Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite, în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;

  6. Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare.