Rezultate - olimpiada de lb. engleză, etapa pe municipiu, 18.03.2017

Clasa a XI-a

Nr. Crt.

Prenume, nume

Punctaj

Premiu

1.

Adelina Antohi

 

98 p

I

2.

Georgiana Cristea

 

97 p

I

3.

Radu Secăreanu

 

95 p

I

4.

Antonia Tudor

 

89 p

III

5.

Iulia Sîrbu

 

89 p

III

6.

Iulia Ursulescu

 

82 p

menţiune

 

Rezultate - olimpiada de lb. engleză, etapa pe municipiu, proba de baraj, 25.03.2017

Clasa a XI-a 

Nr. Crt.

Prenume, nume

Punctaj

Obs.

1.

Adelina Antohi

 

95,5 p

Locul VI  - calificata la etapa naţională

2.

Radu Secăreanu

 

96,75

Locul IV  - calificat la etapa naţională