Conform legislaţiei  în vigoare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin organisme specializate şi în urma unor procese complexe de analiză şi evaluare, reglementează funcţionarea instituţiilor de învăţământ particular din România.

În acest sens, Şcoala Europeană Bucureşti funcţionează în condiţii legale pentru următoarele niveluri:

1. Primar - autorizare de funcţionare  nr. 1060/ 30.07.2002 şi nr. 2014/ 12.12.2003
- acreditat prin O.M.  4113 din 11.05.2009, modificat prin O.M. 4749 din 19.08.2009

2. Gimnazial – acreditat prin O.M. 4750 din 28.08.2010.

3. Liceal – autorizare de funcţionare  acordată prin O.M. nr. 4765/20.08.2009.
acreditare

acreditare

acreditare

acreditare